Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Abraham Zacharias Pettersson 72 träffar

Titel Författare År Språk
41 Minnes-ord öfver professorn, intendenten öfver zoologiska riks-musæum, ledamoten af kongl. Vetenskaps-akademien m. m., medicinæ och philosophiæ doctorn, Bengt Fredric Fries, vid dess jordfästning i Adolf Fredrics kyrka, d. 18 april 1839 Abraham Zacharias Pettersson 1839 Svenska
42 Rede bei dem Begräbnisse des Professors, Intendenten über das zoologische Reichs-Museum, Mitgliedes der königl. Wissenschafts-Akademie u. s. w. Doctors der Medicin und Philosophie, Bengt Fredric Fries, in der Adolf-Friedrichs-Kirche zu Stockholm am 18:ten April 1839 Abraham Zacharias Pettersson 1839 Tyska
43 Christelig likpredikan, hållen i Ulricae Eleonorae kyrka den 25 september 1846, då kyrkoherden, fältprosten, kongl. hofpredikanten, fullmäktigen i r. st. riksgäldscontoir, ledamoten af k. nordstjerne-orden, theologiae doctorn, herr Thomas Zacharias Fuchs jordfästes Abraham Zacharias Pettersson 1848 Svenska
44 Vid fru Christina Petronella Helledays, född von Bildstein, jordfästning den 25 mars 1841 Abraham Zacharias Pettersson 1841 Svenska
45 Vid fru Henrica Ulrica Hongelins, född Sahlberg, jordfästning den 3 april 1835 Abraham Zacharias Pettersson 1835 Svenska
46 Vid välborna fru justitiæ-rådinnan Emerentia Lagerheims, född Frigell, jordfästning den 3 maj 1844 Abraham Zacharias Pettersson 1844 Svenska
47 Minnes-ord öfver konungens högtbetrodde man, öfverste-kammarjunkaren, commendeuren af kongl. Wasa-orden, riddaren af k. Nordstjerne-orden, högvälborne herr friherre Knut Kurck, talade vid hans jordfästning i S:t Jacobs kyrka, d. 16 december 1831, af A. Z. Pettersson Abraham Zacharias Pettersson 1832 Svenska
48 Vid bruks-patronen och grosshandlaren, herr Johan A. Pauli's jordfästning i Storkyrkan, den 6 october 1847 Abraham Zacharias Pettersson 1847 Svenska
49 Vid hof-rätts-assessoren Johan Sv:son Mobergs jordfästning i Jacobs kyrkas grafchor den 31 januarii 1832 Abraham Zacharias Pettersson 1832 Svenska
50 Minnes-ord vid högvälborna enkefru öfverstinnan, Margareta Ulrica Montgomery's, född friherrinna Cederhjelms jordfästning, i St Clarae kyrka, den 19 mars 1833 Abraham Zacharias Pettersson 1833 Svenska
51 Jordfästnings-ord vid fabriks-bokhållaren Idogan Fride Lundgrens graf på S:t Johannis kyrkogård den 5 nov. 1830 Abraham Zacharias Pettersson 1830 Svenska
52 Minnes-ord vid demoiselle Lovisa Reg. Löfmans jordfästning i S:t Jacobs kyrkas graf-chor den 20 februarii 1831 Abraham Zacharias Pettersson 1831 Svenska
53 Vid konungens högtbetrodde man, general-löjtnanten, ordföranden i kongl. Krigs-hof-rätten, kommendören af kongl. Svärds-orden med stora korset, högvälborne friherre C. T. v. Schulzenheims jordfästning i S:t Jacobs kyrka den 16 sept. 1837 Abraham Zacharias Pettersson 1837 Svenska
54 Vid välborna enkefru Eva Eleonora von Schulzenheims, född Salvius, jordfästning d. 17 mars 1841 Abraham Zacharias Pettersson 1841 Svenska
55 Tal vid källarmästaren, en af borgerskapets femtio äldste, ledamoten af Enkehus-directionen och flere till stadens styrelse hörande directioner, herr C. Fr. Sandbergs jordfästning i S:t Jacobs kyrka d. 10 junii 1831, af församlingens kyrkoherde Abraham Zacharias Pettersson 1831 Svenska
56 Vid högvälborna fru grefvinnan Ebba Maria Pipers, född Ruuth, jordfästning i Botkyrka den 7 october 1842 Abraham Zacharias Pettersson 1842 Svenska
57 Minnes-ord vid konungens högtbetrodde man, öfver-kammarherre hos h.m. drottningen, kommendören af kongl. Nordstjerne-orden, högvälborne herr grefve E. Pipers jordfästning i Jacobs kyrka den 24 maj 1833 Abraham Zacharias Pettersson 1833 Svenska
58 Vid demoiselle Sofia Maria Ramstedts jordfästning den 3 augusti 1843 Abraham Zacharias Pettersson 1843 Svenska
59 Minnes-ord vid konungens troman, öfverste-lieutenanten i arméen, informations-capitainen vid K. Ingenieur-corpsen, riddaren af Kongl. Svärds-orden, herr M. Sturtzenbechers jordfästning i Jacobs grafchor d. 31 oct. 1836 Abraham Zacharias Pettersson 1836 Svenska
60 Minnes-ord öfver konungens troman, brukspatron, commendeuren af K. Wasa-orden, med stora korset, riddaren af K. Nordstjerne-orden välborne herr P. A. Tamms älskade maka, fru Joh. Charl. Tamm, född Ehrenbill, som jordfästades i S:t Jacobs kyrka den 29 mars 1832 Abraham Zacharias Pettersson 1832 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.