Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anders Bignert 58 träffar

Titel Författare År Språk
41 Undersökning av skalförändringar hos havsörn Björn Helander 2014 Svenska
42 Holmön (Bottniska viken) 1989-2014 2015 Svenska
43 Holmön (Bottniska viken) 1989-2015 2016 Svenska
44 Kvädöfjärden (Egentliga Östersjön) 1988-2014 2015 Svenska
45 Kvädöfjärden (Egentliga Östersjön) 1989-2015 2016 Svenska
46 Temporal trends of suspect and target per/polyfluoroalkyl substances (PFASs), Extractable organic fluorine (EOF) and total fluorine (TF) in pooled serum from first-time mothers in Uppsala 1996-2017 Luc T Miaz 2020 Engelska
47 Kan man äta strömming och skarpsill från Östersjön? Aroha Miller 2012 Svenska
48 <em>Sakrapport</em><em> Övervakning av metaller och organiska miljögifter i limnisk biota, 2014 </em> Elisabeth Nyberg 2014 Svenska
49-50 Monitoring of POPs in human milk from Stockholm and Gothenburg, 1972-2015 (flera utgåvor) Elisabeth Nyberg 2017 Engelska
51 The National Swedish Contaminant Monitoring Programme for Freshwater Biota, 2016 - Övervakning av metaller och organiska miljögifter i limnisk biota, 2016 Elisabeth Nyberg 2016 Engelska
52 Övervakning av metaller och organiska miljögifter i limnisk biota, 2015 Elisabeth Nyberg 2015 Svenska
53 Däggdjur - däggdjuren i närbild - deras utveckling, beteende, miljö och deras hemliga liv Steve Parker 1990 Svenska
54 Säsongsvariation och geografisk variation i koncentrationer av dioxiner, dibensofuraner och dioxinlika PCB:er i strömming från Bottenhavet 2009 Svenska
55 Torhamn (södra Egentliga Östersjön) 2002-2014 2015 Svenska
56 Torhamn (södra Egentliga Östersjön) 2002-2015 2016 Svenska
57 Strategi för kontrollerande övervakning av kustvatten Johan Wikner 2008 Svenska
58 长三角地区化学品污染与挑战 - 经验与启示 2019 Kinesiska

Förra sidan 1 2 3

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.