Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 309 träffar

Titel Författare År Språk
41 Kongl. svenska museum. Samling af contur-teckningar, med en analytisk och critisk beskrivning öfver hvarje ämne D.1, Första häftet innehållande 25 nr.1821 Fredrik Boije 1821 Svenska
42 Målare-lexikon til begagnande såsom handbok för konstidkare och tafelsamlare Fredrik Boije 1833 Svenska
43 Riksdags-historien, ifrån 1627 til och med 1823, i sammanhang med samtelige landtmarskalkars porträtter; copierade efter de original-taflor som förvaras på riddarhuset, jemte dessa herrars biografier Fredrik Boije 1825-1827 Svenska
44 Riksdags-historien, ifrån 1627 til och med 1823, i sammanhang med samtelige landtmarskalkars porträtter; copierade efter de original-taflor som förvaras på riddarhuset, jemte dessa herrars biografier D. 1, 1672 til och med 1734 Fredrik Boije 1825 Svenska
45 Utkast till en hand-bok för dragon- och infanterie-officerare Fredrik Boije 1804 Svenska
46 Alphabet & chiffres récréatifs - D'après 40 dessins par Victor Adam. A l'usage des gouvernantes, gravés et publiés suivis d'un texte instructif par Frédéric Boye Victor Adam 1839 Svenska
47 Oppositions-häcklaren. Ett litet poem. Tillägnadt han predikanten. Stockholm, C.M. Carlson, 1829 1829 Svenska
48 Pittoreska rapsodier ur skämtets och sanningens område. Författade af utgifvarne, och utgifne af författarne. Första försöket. Med sex teckningar. Stockholm, tryckt hos Carl Deleen, 1820 1820 Svenska
49 Walter Scott. Et skämt i två akter af dr. B. Wolff. Öfversättning från tyskan jemte Walter Scotts porträtt. Stockholm, tryckt hos Carl Deleen, 1825 Oscar Ludwig Bernhard Wolff 1825 Svenska
50 Scheintod - thriller Louise Boije af Gennäs 2020 Tyska
51-52 Blå koral - roman (flera utgåvor) Louise Boije af Gennäs 2013 Svenska
53-54 Folk av en främmande stam - roman (flera utgåvor) Louise Boije af Gennäs 2015 Svenska
55 Högre än alla himlar - roman Louise Boije af Gennäs 2011 Svenska
56 Nice girls - Roman Louise Boije af Gennäs cop. 1995 Tyska
57 Stjärnor utan svindel - roman Louise Boije af Gennäs 1996 Svenska
58 När kärleken kom Louise Boije af Gennäs 1999 Svenska
59 Structuring and managing make-or-buy decisions - the development of a framework for technology-based firms to base make-or-buy decisions on Elin Boije af Gennäs 2010 Svenska
60 Verkanseld Louise Boije af Gennäs 2019 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.