Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Fredrik Akrell 45 träffar

Titel Författare År Språk
41 Utsigter af Östergötland Ulrik Thersner 1817-1867 Svenska
42 Dissertatio botanica de Hermannia, quam venia exp. Ord. Med. Ups. præside Carol. Pet. Thunberg, ... modeste offert Claudius Abrahamus Dandenelle, ... Sudermannus. in audit. Botanic. d. IV. Junii MDCCXCIV Carl Peter Thunberg 1794 Latin
43 Till följd af Kongl. Maj:ts nådiga bref den 24 sistlidne mars, har chefs-embetet för Telegraf-verket i riket denna dag låtit utfärda närstående taxa för telegraf-correspondencen inom Sverige, upptagande portot för enkel depesch i riksdaler riksmynt att från och med den 1 nästinstundande juni tillämpas 1857 Svenska
44-45 Tjenste-föreskrift för telegrafister (flera utgåvor) 1850 Svenska

Förra sidan 1 2 3

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.