Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eric Jonas Almquist 49 träffar

Titel Författare År Språk
41 Dissertatio theologica de vita æterna in vet. test. promissa, quam venia max. ven. ord. theol. Ups. præside ... E. J. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. ... Jon. Ulr. Almquist ... In audit. Gust. maj. die XVII. Apr. MDCCCII. H. C Eric Jonas Almquist 1802 Latin
42 Succinctum theologiæ Paulinæ conspectum, venia max. ven. fac. theol. Ups. præside ... E. J. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. ... Daniel Tegnander, a sacris. Horis locoque solitis, d. 25 Maji 1803 Eric Jonas Almquist 1803 Latin
43 Dissertatio theologica de statu animarum intermedio scripturæ sacræ contrario, quam, consensu max. ven. fac. theol. Upsal. præside ... Eric. J. Almquist ... pro candidatura theologica, publico examini subjicit, Nicolaus Abr. Pihlman, phil. mag. nec non eccl. Tierp. vic. pastor. In audit. Gust. maj. d. III. Nov. MDCCCIV. H. C Eric Jonas Almquist 1804 Latin
44 Apokaradokia tes ktiseōs sive brevis expositio dicti Paulini, Rom. VIII. v. 19. Dissertatione theol. philologica exhibita, quam ... præside ... mag. Engelberto L. Halenio ... publice placideque examinandam sistit, stipendiarius regius Ericus Jon. Almquist ... roslagus. In audit. Carolino maj. d. V. junii ann. MDCCXLIX Engelbert Halenius 1749 Latin
45 Magnis hospitibus, litterarum patronis, patribus civibusque academicis et urbicis, rector Academiæ Upsaliensis, Ericus J. Almquist ... s. p. d Eric Jonas Almquist 1794 Latin
46 Magnos litterarum patronos, patres, civesque omnium ordinum litteratos, ad novi rectoratus solemnia invitat Gymnasii regii Gevaliensis rector Ericus Jonas Almquist Eric Jonas Almquist 1766 Latin
47 Litterarum patronis, fautoribus et cultoribus omnium ordinum honoratissimis rector Gymnasii Gevaliensis Ericus Jon. Almqvist ... s. p. d Eric Jonas Almquist 1774 Latin
48 Dissertatio theologica de Deo unitrino, quam ... jubente & moderante Magno Beronio ... in synodo archidioecesana publice placideque examinandam sistit praeses Ericus Jon. Almquist ... respondentibus ... Henrico Collin ... Daniele Sundborg ... Nicolao Alner diebus XII, XIII & XIIII Febr. anno mdcclxxi Eric Jonas Almquist 1771 Latin
49 Dissertatio philosophica de rationis usu pædagogico in indaganda necessitate revelationis, quam, indultu ampliss facult. philosophicæ in regio ad Salam Athenæo, præside ... Nicolao Wallerio ... publice placideque examinandam sistit stipendiarius Possiethianus Ericus Jon. Almquist Ab fil. Roslagus, in auditorio Carolino majori d. XVIII. Martii MDCCLII. H. a. m. s Nils Wallerius 1752 Latin

Förra sidan 1 2 3

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.