Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Almquist 251 träffar

Titel Författare År Språk
41 Dissertationem de detrimento, quod ex opinionibus neo-Platonicis accepit ecclesia Christiana, venia max. ven. facult. theol. Ups. præside ... Eric. J. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. mag. Johannes C. Bergström, v. d. m. Westmannus. In audit. Gust. maj. d. XIV Junii MDCCXCIV. Horis a. m. solitis Eric Jonas Almquist 1794 Latin
42 Dissertatio theologica quid ratio in theologicis valeat? disquirens, quam venia max. ven. fac. theol. Ups. præside ... Eric. J. Almquist ... pro candidatura theologica, p. p. mag. Andreas Mich. Fant, fac. theol. Ups. notar. et cons. eccl. notarius vic. In audit. Gust. maj. d. VIII Junii MDCCXCI. H. A. M. C Eric Jonas Almquist 1791 Latin
43 Dissertatio philosophica de materialistis pseudo-theologis et pseudo-politicis, quam indultu ampliss. facult. philosoph. in reg. ad Salam athenæo, publice placideque examinandam sistunt, stipendiarii Possiethiani, Eric. Jon. Almquist, Abr. fil. ... atque respondens Frider. Ulr. Bergman, Ol. fil. Stockholmensis. In aud. Carol. maj. d. Septembr. ann. MDCCLVI. H. A. M. S Eric Jonas Almquist 1756 Latin
44 Inledning til den heliga skrifts läsning. Anon. Pro fide & christianismo. Stockholm, 1775. Tr. hos H. Fougt, r. af k.w.o. kongl. boktr Eric Jonas Almquist 1775 Svenska
45 Magnos litterarum patronos, patres, civesque omnium ordinum litteratos, ad novi rectoratus solemnia invitat Gymnasii regii Gevaliensis rector Ericus Jonas Almquist Eric Jonas Almquist 1766 Latin
46 De trognas lif i Christo och winning uti döden igenom Christum i anledning af Phil. 1:21. Då kyrkoherden i Östra Wåhla församling och probsten öfwer Norra Fjerdhundra contract ... Nicol. Collin med anständig heder befordrades till sitt - hwilorum i Wåhla kyrka den 22 octobr. 1776. Korteligen förestäld af Eric Jon. Almquist ... Upsala, tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. boktr. år 1777 Eric Jonas Almquist 1777 Svenska
47 Oratio, in alteram concilii Upsaliensis sæcularem memoriam, Upsaliæ celebratam anno MDCCXCIII, habita die IV martii ab Erico J. Almquist ... Upsala, Johan Edmans änka, 1793. Eric Jonas Almquist 1793 Latin
48 Commentarius, theses theologiæ dogmaticæ Jo. Aug. Ernesti, observationibus dogmaticis, exegeticis et polemicis illustrans. Auctore d. Erico Jon. Almquist ... Editio altera emendatior. Holmiæ, litteris direct. Henr. A. Nordström, MDCCCXIII - Impensis bibliop. A. Wiborg Eric Jonas Almquist 1813 Latin
49 Auspicatissima coronationis sollemnia augustissimi at potentissimi principis ac domini Gustavi IV Adolphi, svecorum, gothorum vandalorumque regis, atque augustissimæ et clementissimæ principis ac dominæ Fredricæ Dorotheæ Wilhelminæ - svecorum, gothorum vandalorumque reginæ, nomine senatus academici Upsaliensis, celebrata ab Erico Jon. Almquist ... ( S. 66: Upsaliæ, litteris Johann. Fred. Edman, reg. acad. typogr. S. 86: Upsala, tryckt hos Joh. Fredr. Edman, k:gl. acad. boktr.) Eric Jonas Almquist 1800 Latin
50 Dissertatio theologica de Deo unitrino, quam ... jubente & moderante Magno Beronio ... in synodo archidioecesana publice placideque examinandam sistit praeses Ericus Jon. Almquist ... respondentibus ... Henrico Collin ... Daniele Sundborg ... Nicolao Alner diebus XII, XIII & XIIII Febr. anno mdcclxxi Eric Jonas Almquist 1771 Latin
51 Dissertatio theologica de statu animarum intermedio scripturæ sacræ contrario, quam, consensu max. ven. fac. theol. Upsal. præside ... Eric. J. Almquist ... pro candidatura theologica, publico examini subjicit, Nicolaus Abr. Pihlman, phil. mag. nec non eccl. Tierp. vic. pastor. In audit. Gust. maj. d. III. Nov. MDCCCIV. H. C Eric Jonas Almquist 1804 Latin
52 Angelägenheten, att betänka, att wi dö måste; förestäld uti en christelig likprädikan öfwer auditeuren wälädle herr Samuel Tärnström, då desz andelösa lekamen, med anständig heder, jordfästes uti sin fädernes graf, wid Fundbo kyrka den 14 september 1787, af Eric Jon. Almquist. Upsala, tryckt hos directeuren Johan Edman, 1788 Eric Jonas Almquist 1788 Svenska
53 Litterarum patronis, fautoribus, cultoribusqve omnium ordinum honoratissimis rector Gymnasii Gevaliensis Ericus Jon. Almqvist ... s. p. d Eric Jonas Almquist 1775 Latin
54 Almquistiana utg. av B. Rud. Hall 1943 Svenska
55 Dissertatio de præstantia ethices christianæ in finibus hominis invicem conciliandis, ex allegatis s. s. locis illustrata, cujus partem secundam, ex speciali s:æ reg. maj:tis gratia et venia max. ven. fac. theol. Ups. publico examini subiciit ... Er. Abr. Almquist ... respondente Andrea Frænell, a sacr. ordin. Helsingo. In audit. consist. eccl. die XVIII Dec. MDCCXCVIII. H. C Erik Abraham Almquist 1798 Latin
56 Ur biskop E.A. Almquists "Själfbekännelser" Erik Abraham Almquist 1910 Svenska
57 Commentarius, theses theologiæ dogmaticæ Jo. Aug. Ernesti, observationibus, dogmaticis, exegeticis et polemicis illustrans Eric Jonas Almquist 1804 Latin
58 Inledning till den heliga skrifts läsning Eric Jonas Almquist 1775 Svenska
59 Litterarum patronis, fautoribus et cultoribus omnium ordinum honoratissimis rector Gymnasii Gevaliensis Ericus Jon. Almqvist ... s. p. d Eric Jonas Almquist 1774 Latin
60 Historia de baptismo, observationibus criticis, exegeticis et dogmaticis illustrata, quam venia max. v. ordinis theol. Ups. præside ... Er. Abrah. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. ... Gustavus von Troil, docens in fac. theol. Pars prima. In audit. Gust. maj. die XIV Dec. MDCCCII Erik Abraham Almquist 1802 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.