Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Germund Michanek 88 träffar

Titel Författare År Språk
41-42 Litterär uppslagsbok (flera utgåvor) Germund Michanek 1998 Svenska
43 En morgondröm - studier kring Frödings ariska dikt Germund Michanek 1962 Svenska
44 Oscar Wilde i 1950- och 1960-talets forskning Germund Michanek 1970 Svenska
45 Poeter och mjöddrickare i gamla Upsala Germund Michanek 1956 Svenska
46-47 Skalden och sköterskan - en bok om Gustaf Fröding och Signe Trotzig (flera utgåvor) Germund Michanek 1973 Svenska
48 Skaldernas konung - Oscar II, litteraturen och litteratörerna Germund Michanek 1979 Svenska
49 Strindberg i karikatyr och skämtbild - hur vår störste författare hyllades och smädades i sin samtids skämtpress Germund Michanek 1998 Svenska
50 Studenter och hetärer - kulturhistoriska bilder från gamla tiders Upsala Germund Michanek 1971 Svenska
51 Svenska akademien i skämtbilder - en krönika från Oscar II:s tid Germund Michanek 1986 Svenska
52 Uppsala i gamla skämtbilder Germund Michanek 1983 Svenska
53 Skalder i Skara - en antologi 1952 Svenska
54 I Bernadottes land August Strindberg 1981 Svenska
55-59 Svenska dikter - en antologi (flera utgåvor) 1996- Svenska
60 Svenska dikter 1, Från balladerna till Bellman - en antologi 1982 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.