Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Håkan Sjögren 84 träffar

Titel Författare År Språk
41 ABC-bok, med kårt underwisning om sättet, att lära barn och begynnare, rätt läsa uti bok, och med förklaring öfwer döpelse-förbundet. Tredje uplagan, hwaruti är ett tillägg, /sid. 20-24/ om herrans h. nattward./(Håkan Sjögren.) Tryckt - i Wexiö, år 1806, hos Sven Rask och Christina C. Thetzell Håkan Sjögren 1806 Svenska
42-43 ABC-boken (flera utgåvor) Håkan Sjögren 1832 Svenska
44 Explicatio paraphrastico-exegetica s. s. librorum novi foederis brevis et succincta Håkan Sjögren 1800 Latin
45 Explicatio paraphrastico-exegetica s. s. librorum novi foederis brevis et succincta P. 1 Håkan Sjögren 1800 Latin
46 Explicatio paraphrastico-exegetica s. s. librorum novi foederis brevis et succincta P. 2 Håkan Sjögren 1800 Latin
47 Explicatio paraphrastico-exegetica s. s. librorum novi foederis brevis et succincta P. 3 Håkan Sjögren 1800 Latin
48 =Explicatio paraphrastico-exegetica s.s. librorum novi foederis. Jönköping. 1-3. 1800-01= Håkan Sjögren 1800-1801 Latin
49 =Explicatio paraphrastico-exegetica s.s. librorum novi foederis. Jönköping. 1-3. 1800-01= Del 1, Explicatio paraphrastico-exegetica s.s. librorum novi foederis brevis et succincta, e scriptis interpretum, præcipue recentiorum, qui in præfatione, et postea, laudantur, excerpta et collecta, in usum præsertim s. ministerii candidatorum, : adjunctorumque et sacerdotum juniorum ac pauperum, quibus forsan, nec illa, et similia, scripta utilissima, emendi copia, nec satis consulendi scrutandique otium suppetit, studio et opera Haquini Sjögren. ... Ejusque sumtu edita. : Typis exscripta Junekopiæ apud Joh. Pet. Marquardt MDCCC Håkan Sjögren 1800 Latin
50 =Explicatio paraphrastico-exegetica s.s. librorum novi foederis. Jönköping. 1-3. 1800-01= Del 2, Explicatio paraphrastico-exegetica s.s. librorum novi foederis brevis et succincta, e scriptis interpretum, præcipue recentiorum, qui in præfatione, primæ parti præmissa, et postea, laudantur, excerpta et collecta, in usum præsertim : s. ministerii candidatorum, adjunctorumque, et sacerdotum juniorum ac pauperum, quibus forsan, nec illa, et similia, scripta utilissima, emendi copia, nec consulendi scrutandique satis otii suppetit, pars secunda, acta s.s. apostolorum, : et epistolas Paulinas ad romanos, et corinthios, complectens, studio et opera Haquini Sjögren ... ejusque sumtu edita. Typis exscripta Junekopiæ aput J.P. Marquardt MDCCC Håkan Sjögren 1800 Latin
51 =Explicatio paraphrastico-exegetica s.s. librorum novi foederis. Jönköping. 1-3. 1800-01= Del 3, Explicatio paraphrastico-exegetica s.s. librorum novi foederis brevis et succincta, e scriptis interpretum, præcipue recentiorum, qui in præfatione, primæ parti præmissa, et postea, laudantur, excerpta et collecta, in usum præsertim : s. ministrii candidatorum, adjunctorumque, et sacerdotum juniorum ac pauperum, quibus forsan, nec illa, et similia, scripta utilissima, emendi copia, nec consulendi scrutandique satis otii suppetit. : Pars tertia,epistolas Paulinas ad galatas, ephesios, philippenses, collosenses, thessalonicenses, Timotheum, Titum, Philemonem, hebræos, Jacobi, Petri, Johannis, Judæ, : et apocalypsin, complectens, studio et opera Haqvini Sjögren ... ejusque sumtu edita. Typis exscripta Junekopiæ aput J.P. Marqvardt MDCCCI Håkan Sjögren 1801 Latin
52 Den fria, öppna brunnen Håkan Sjögren 1870 Svenska
53 Förhöret öfwer ABC-boken, som här brukas, och har funnits nyttigt, är följande: författadt af Håkan Sjögren ... Tryckt i Wexiö, år 1808, hos S. Rask Håkan Sjögren 1808 Svenska
54 Ionization and dissociative ionization of some organic and inorganic molecules after electron and ion impact Håkan Sjögren 1966 Engelska
55 Kort underwisning att lära rätt läsa uti bok. =(Rubr.)=/(H. Sjögren.) (Andra uplagan.) Växjö, Christina C. Thetzell och Sven Rask, 1804.) Håkan Sjögren 1804 Svenska
56-58 Lexicon manuale latino-suecanum et sueco-latinum (flera utgåvor) Håkan Sjögren 1832 Latin
59 Lexicon manuale Latino-Svecanum, cum brevi indice Sveco-Latino Håkan Sjögren 1775 Latin
60 Lexicon manuale latino-svecanum et sveco-latinum Håkan Sjögren 1832 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.