Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ivar Strahl 76 träffar

Titel Författare År Språk
41-42 Huvuddrag av den allmänna rättslärans utveckling - kompendium i juridisk encyklopedi (flera utgåvor) Ivar Strahl 1953 Svenska
43-44 Kompendium i straffrättens allmänna del (flera utgåvor) Ivar Strahl 1969 Svenska
45 Code penal suédois 1965 Franska
46 Inbjudningsskrift til åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i bakteriologi Gunnar Löfström professorn i litteraturhistoria med poetik Gunnar Tideström ... tillträda sina ämbeten Fredrik Berg 1949 Svenska
47 Om rekvisiten skada och vinning vid förmögenhetsbrotten Ivar Strahl 1948 Svenska
48-49 Kompendium i straffrättens allmänna del enligt brottsbalken (flera utgåvor) Ivar Strahl 1968 Svenska
50-51 Straffrätt för propedeutiska kursen (flera utgåvor) Ivar Strahl 1964 Svenska
52 La division du proces en deux phases Ivar Strahl 1954 Franska
53 Lagen om folkpensionering och andra författningar med kommentarer Teodor Askelöf 1938 Svenska
54 The Penal code of Sweden 1965 Engelska
55 Lineamenti e fonti del diritto svedese - (Con particolare riferimento agli anni 1900 - 1929) Ivar Strahl 1931 Italienska
56 Svensk juristtidning Årg. 84(1999):2, Påföljdsbestämning : straffrättsliga studier utgivna till hundraårsminnet av Ivar Strahls födelse 1999 Svenska
57-59 Makt och rätt - rättsidéns gång genom historien : från Babylonien till FN : en överblick (flera utgåvor) Ivar Strahl 1984 Svenska
60 Allmän straffrätt i vad angår brotten Ivar Strahl 1976 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.