Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johann Tauler 48 träffar

Titel Författare År Språk
41 Sermonen und Historia German Johann Tauler 17 mars 1498 Tyska
42 Sermons de J. Tauler et autres écrits mystiques Johann Tauler 1924- Franska
43 Sermons de J. Tauler et autres écrits mystiques 1, Le Codex Vindobonensis 2744 Johann Tauler 1924 Franska
44 Sermons de J. Tauler et autres écrits mystiques 2, Le Codex Vindobonensis 2739 Johann Tauler 1929 Franska
45-47 Then så kallade tyska theologia, thet är en mycket kostelig och ädel book, huru man rätt förstå skal, hwad Adam och Christus är: och huru Adam uti osz dö, och Christus uti osz lefwa skal. =Anon=. Anno 1617. i Upsala af trycket utgången - uppå kongl. maj:ts högtbetrodde man och ståthållare öfwer Upsala och thes lähn, then ädle och wälbördige herr Christoffer von Wernestedt til Vthåla, uplägning och bekostnad: och på wårt tungomål afsatt och förswenskat, af Ægidio Aurelio : Upsaliensi, men nu därsammastädes med egen bekostnad å nyo uplagd af Johan Henrich Werner, kongl. maj:ts så ock Upsala academiæ typogr. Åhr 1718 (flera utgåvor) Johann Tauler 1718 Svenska
48 Then tydska theologia - thet är, een mycket kosteligh och ädel book, huru man rätt förstå skal, hwadh Adam och Christus är: och huru Adam vthi oss döö, och Christus vthi oss leffua skal. : Nu nylighen aff trycket vthgången, vpå ... ståthållare öffuer Vpsala ... Christoffer von Wernestedz til Vthåla, vplägning och bekostnad Johann Tauler 1617 Svenska

Förra sidan 1 2 3

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.