Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Kai Donner 78 träffar

Titel Författare År Språk
41 Suomen vapaussota 3, Etelä-Suomen ja Ahvenanmaan tapahtumat 1921 Finska
42 Suomen vapaussota 4, Aika valkoisten yleisen hyökkäyksen alkuun 1924 Finska
43 Suomen vapaussota 5, Tampereen hyökkäysliike 1925 Finska
44 Suomen vapaussota 6, Viipurin valloituksen edellinen aika Länsi-Suomen puhdistaminen 1927 Finska
45 Suomen vapaussota 7, Saksan joukkojen toiminta Etelä-Suomessa 1922 Finska
46 Suomen vapaussota 8, Viimeiset sotatoimet Itä-Suomessa 1927 Finska
47 Bland samojeder i Sibirien - åren 1911-1913, 1914 Kai Donner 1922 Svenska
48 Siperia - elämä ja entisyys Kai Donner 1933 Finska
49 Siperian samojedien keskuudessa vuosina 1911-1913 ja 1914 Kai Donner 1915 Finska
50 Ketica - Materialien aus dem Ketischen oder Jenisseiostjakischen aufgezeichnet. Bearb. und herausg. von Aulis J. Joki Kai Donner 1955 Finska
51 M.A. Castréns memory in Russia Kai Donner 1931 Svenska
52 La Sibérie - La vie en Sibérie. Les temps anciens. Trad. du finnois par Léon Froman. 6. ed Kai Donner 1946 Franska
53 Sibiriska noveller Kai Donner 1919 Svenska
54 Släkten Donner Kai Donner 1931-9999 Svenska
55 Luettelo Pohjanmaata ja Suomen Lappia sekä pohjalaisia henkilöitä ja sukuja käsittelevästä kirjallisuudesta - Förteckning över litteratur behandlande Österbotten och Finska Lappmarken samt österbottniska personer och släkter Kai Donner 1912 Finska
56 Samojedische Wörterverzeichnisse gesammelt und neu hrsg Kai Donner 1932 Finska
57 Lyhyitä puheita, esitelmiä ja kirjoituksia Kai Donner 1933 Finska
58 Sibirien - folk och forntid Kai Donner 1933 Svenska
59 Fältmarskalken, friherre Mannerheim Kai Donner 1934 Svenska
60 Zu den ältesten Berührungen zwischen Samojeden und Türken - (Vortrag, gehalten in der Finnisch-ugrischen gesellschaft am 27. X. 1923) Kai Donner 1924 Tyska

Förra sidan 1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.