Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lärarförbundet 327 träffar

Titel Författare År Språk
41 Börja jobba-guiden - information från Lärarförbundet till dig som slutar din lärarutbildning 2004? Svenska
42 Kvinnor i en facklig värld - en studie av medlemmar och kvinnliga förtroendevalda i Lärarförbundet Åsa Lundqvist 1995 Svenska
43 Lärare, skolan och facket - en studie av lärares inställning och förhållningssätt till Lärarförbundet Åsa Lundqvist 1994 Svenska
44 Läsförmåga en demokratifråga - betydelsen av bemannade skolbibliotek 2011 Svenska
45 38 steg närmare medlemmarna 2016 Svenska
46 Kvalificerande arbete - lärares vardagliga arbete som bas för lärarprofessionens autonomi Carola Aili 2006 Svenska
47 All vår början --- - glimtar ur historien inför folkskolans 150-årsjubileum 1992 Svenska
48 Alla har rätt till en bra utbildning - om specialpedagogiskt stöd i : förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, särskola 1999 Svenska
49 Arbetsmiljöarbetet - en del i skolutvecklingen 1999 Svenska
50 Att arbeta med skolutveckling 1999 Svenska
51 Att hantera hot och våld 2008 Svenska
52-55 Att motarbeta nazism och rasism i skolan (flera utgåvor) 2006 Svenska
56 Dags för dialogstyrning av den svenska skolan 2015 Svenska
57 Detektiver, magistrander och arbetslag - 22 reportage om skolutveckling 2001 Svenska
58 Diskussionsmaterial om utbildningspolitik 1991 Svenska
59 Dokumentationsbördan - ett arbetsmiljöproblem för lärare 2019 Svenska
60 Erfarna lärare - skolans bästa resurs Nina Enström 2004 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.