Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1037 träffar

Titel Författare År Språk
41 Bekämpningsmedelsrester i vegetabilier 2002 Arne Andersson 2003 Svenska
42 Bekämpningsmedelsrester i vegetabilier 2003 Arne Andersson 2004 Svenska
43 The Swedish monitoring of pesticide residues in food of plant origin: 2002 - report concerning directives 90/642/EEC, 76/895/EEC, 86/362/EEC and commission recommendation 2002/1/EC Arne Andersson 2003 Engelska
44 The Swedish monitoring of pesticide residues in food of plant origin: 2004 - EC and national report : report concerning directives 90/642/EEC, 86/362/EEC and commission recommendation 2004/74/EC Arne Andersson 2005 Engelska
45 Intagsberäkningar av dioxin (PCDD/PCDF), dioxinlika PCBer och metylkvicksilver via livsmedel Emma Ankarberg 2005 Svenska
46 Granskning av salmonellaförekomst i köttberedningar införda till Sverige från annat EU-land Anna Arvidsson 2003 Svenska
47 Swedish nutrition recommendations objectified (SNO) - basis for general advice on food consumption for healthy adults Heléne Enghardt Barbieri 2005 Engelska
48 Indikatorer för bra matvanor - resultat från intervjuundersökningar 2005 och 2006 Wulf Becker 2007 Svenska
49 Provundersökning inför Riksmaten 1997-98 Wulf Becker 2002 Svenska
50 Förslag till framtidens nyckelhålsmärkning i storhushåll - certifieringssystem och nya kriterier Ulf Bohman 2006 Svenska
51 Granskning av salmonellaförekomst i köttberedningar införda till Sverige från annat EU-land - projektinriktad kontroll 2003-2004 Anna Brådenmark 2004 Svenska
52 Campy-SET - campylobacter : smittspårning, epidemiologi och typning 2005 Svenska
53 Comparative hazard characterization in food toxicology - safe foods 2005 Engelska
54 Comparison of solvent and supercritical fluid extractions of incurred pesticide residues in wheat - the 5th progress report of an EU SMT4 project: "Development of multi-residue methods for pesticides in dry and dried foodstuff using solvent or supercritical fluid extraction and GC detection" 2002 Engelska
55 Exponering för organiska miljökontaminanter via livsmedel - intagsberäkningar av SUMMA PCB, PCB-153, SUMMA DDT, p,p'-DDE, PCDD/F, dioxinlika PCB, PBDE och HBCD baserade på konsumtionsdata från Riksmaten 1997-98 2002 Svenska
56 Interkalibrering av laboratorier - mikrobiologi - livsmedel, oktober 2006 2006 Svenska
57 Lunchmat i Uppsala 2001 - undersökning av matens energi- och fettinnehåll Helena Karlén Nilsson 2005 Svenska
58 Mathantering på sjukhus och andra vårdinrättningar Ulla Lantz 2002 Engelska
59 Normerande inspektioner av storhushåll 2002-2003 - resultat från normerande inspektioner av storhushåll i samband med kommuninspektion Ulla Lantz 2005 Svenska
60 Sous vide - matlagningsmetod på frammarsch Ulla Lantz 2002 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.