Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1015 träffar

Titel Författare År Språk
41 Förslag till framtidens nyckelhålsmärkning i storhushåll - certifieringssystem och nya kriterier Ulf Bohman 2006 Svenska
42 Granskning av salmonellaförekomst i köttberedningar införda till Sverige från annat EU-land - projektinriktad kontroll 2003-2004 Anna Brådenmark 2004 Svenska
43 Campy-SET - campylobacter : smittspårning, epidemiologi och typning 2005 Svenska
44 Comparative hazard characterization in food toxicology - safe foods 2005 Engelska
45 Comparison of solvent and supercritical fluid extractions of incurred pesticide residues in wheat - the 5th progress report of an EU SMT4 project: "Development of multi-residue methods for pesticides in dry and dried foodstuff using solvent or supercritical fluid extraction and GC detection" 2002 Engelska
46 Exponering för organiska miljökontaminanter via livsmedel - intagsberäkningar av SUMMA PCB, PCB-153, SUMMA DDT, p,p'-DDE, PCDD/F, dioxinlika PCB, PBDE och HBCD baserade på konsumtionsdata från Riksmaten 1997-98 2002 Svenska
47 Interkalibrering av laboratorier - mikrobiologi - livsmedel, oktober 2006 2006 Svenska
48 Lunchmat i Uppsala 2001 - undersökning av matens energi- och fettinnehåll Helena Karlén Nilsson 2005 Svenska
49 Mathantering på sjukhus och andra vårdinrättningar Ulla Lantz 2002 Engelska
50 Normerande inspektioner av storhushåll 2002-2003 - resultat från normerande inspektioner av storhushåll i samband med kommuninspektion Ulla Lantz 2005 Svenska
51 Sous vide - matlagningsmetod på frammarsch Ulla Lantz 2002 Svenska
52 Nyckelhålet för spannmålsprodukter - fakta som legat till grund för bedömningen och fastställandet av villkoren för "hög halt kostfiber" i den nya föreskriften om nyckelhålsmärkningen (LIVS 2005:9) Anita Laser Reuterswärd 2006 Svenska
53 Handledning för ökad IT-säkerhet inom dricksvattenområdet David Lindahl 2003 Svenska
54 Kartläggning av mikroorganismer på slaktkroppar - Mikroprofil kyckling Mats Lindblad 2003 Svenska
55 Riksprojekt 2005 - centralt producerad mat till särskilt och enskilt boende : mikrobiologi och tillämpning Mats Lindblad 2006 Svenska
56 Microbiological criteria for food - a summary of two Nordic workshops in Sigtuna and Uppsala, Sweden Sven Lindgren 2003 Engelska
57 Utvärdering av Livsmedelsverkets Riksprojekt 2002-2003 Roland Lindqvist 2004 Svenska
58-60 Proficiency testing - nutritional components in food : round 29, March - April 2002 (flera utgåvor) Leonardo Merino 2003 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.