Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nils Celsius 101 träffar

Titel Författare År Språk
41 Nicolai Celsii, Almanach på åhret effter Christi födelse 1714. Vthräknat til Götheborgz horizont. Tillika med een tafla och vthräckning om solens vp- och nedergång; dagsens och nattens längd under åthskillige polens högder i Swerige - med wijdare continuation af forne konungars i Swerige bedriffter. Götheborg, tryckt hos Zacharias Hagemann 1713 Svenska
42 Nicolai Celsii Almanach på året efter Christi födelse 1714. Uthräknad till Stockholms horizont, tillika med een tafla och vthräkning om solenes up och nedergång, dagsens och nattens längd under åthskillige polens högder i Swerige, med widare continuation af fordna konungars i Swerige bedrifter. Stockholm, tryckt af Michaele Laurelio 1713 Svenska
43 Nicolai Celsii Almanach på året efter Christi födelse 1715. Uträknad till Stockholms horizont, tillika med en tafla och vthräkning om solenes up- och nedgång, dagsens och nattens längd under åthskillige polens högder i Swerige, med widare continuation af fordna konungars i Swerige bedrifter. Stockholm, tryckt af Michaele Laurelio 1714 Svenska
44 Nicolai Celsii Almanach på skott-åhret efter Christi födelse 1716, uträknad till Stockholms horizont, tillika med en tafla och vthräkning om solenes up- och nedergång, dagsens och nattens längd under åthskillige polens högder i Swerige; med widare continuation af fordna konungars i Swerige bedrifter. Stockholm, tryckt af Michaële Laurelio 1715 Svenska
45 Nicolai Celsii Almanach på åhret efter Jesu Christi födelse 1717, uträknad till Stockholms horizont, tillika med en tafla och vthräkning om soleues ! up- och nedergång, dagsens och nattens längd under åthskillige polens högder i Swerige: med widare continuation af fordna konungars i Swerige bedrifter. Stockholm, tryckt, och finnes uti kongl. boktr 1716 Svenska
46 Nicolai Celsii Almanach på åhret efter Jesu Christi födelse 1718, uträknad till Stockholms horizont, tillika med en tafla och vthräkning om soleues ! up- och nedergång, dagsens och nattens längd under åthskillige polens högder i Swerige - med widare continuation af fordna konungars i Swerige bedrifter. Stockholm, tryckt, och finnes uti kongl. boktr 1717 Svenska
47 Nicolai Celsii Almanach på åhret efter Jesu Christi födelse 1719, uträknad till Stockholms horizont, tillika med en tafla och vthräkning om solens up- och nedergång, dagsens och nattens längd, under åthskillige polens högder i Swerige; med widare continuation af fordna konungars i Swerige bedrifter; jemte underrättelse om ständige posternas ankomst och afgång ifrån Stockholm, så ock taxa på in- och utländske bref. Stockholm, tryckt, och finnes uti kongl. boktr 1718 Svenska
48 Nicolai Celsii ... Almanach på skott-åhret efter Christi födelse 1720 tillika med en tafla och uthräkning om solens up- och nedergång; dagsens och nattens längd under åthskillige polens högder i Swerige; med widare continuation af forna konungars i Swerige bedrifter. Tryckt i Upsala hos J.H. Werner, kongl. boktr 1719 Svenska
49 Nicolai Celsii ... Almanach på åhret efter Jesu Christi födelse 1721 tillika med en tafla och uthräkning om solens up- och nedergång under åthskillige polens högder i Swerige; med widare continuation af forna konungars i Swerige bedrifter; jemte underrättelse om ständige posternes ankomst och afgång ifrån Stockholm, så och taxa på in och utlänske bref. Tryckt i Upsala. J.H. Werner. 1720 Svenska
50 Nicolai Celsii ... Almanach på åhret, efter Christi födelse, 1722. Efter gamla och nya stylen uträknad til Upsala horizont, tillika med en discours om systemate mundi samt en tafla för solens up- och nedergång under åtskillige polens högder i Swerige. Tryckt i Upsala. J.H. Werner. 1721 Svenska
51 Nicolai Celsii ... Almanach på året, efter Christi födelse, 1723. Efter gamla och nya stylen uträknad til Upsala horizont. Tillika med en discours om systemate mundi, samt en tafla för solens up- och nedergång under åtskillige polens högder i Swerige. Tryckt i Upsala. J.H. Werner. 1722 Svenska
52 Nicolai Celsii ... Almanach på skottåhret, efter wårs herres Jesu Christi födelse, 1724 tillika med en discours om systemate mundi, samt en tafla för solens up- och nedergång under åtskillige polens högder i Swerige. Tryckt i Upsala. J.H. Werner. 1723 Svenska
53 Calculus astronomicus super theoria solis qvem cum consensu & approbatione amplissimi senatus philosophici in regia & celeberrima academia Upsaliensi præside ... Joanne Billberg ... pro solitis in philosophia honoribus publico eruditorum examini submittit Nicolaus Celsius ... In auditorio Gust. maj. ad d. 26 Novemb. anno MDCLXXXV Johan Bilberg 1685 Latin
54 Exercitium in computum ecclesiasticum de hebdomade, quod ... præside Magno Celsio ... pro viribus respondendo tuebitur Nicolaus Celsius S.R.M.tis alumnus. Aud. Gustav. a.d. 26 ianuarij anno 1667 Magnus Celsius 1667 Latin
55 Almanach på thet tänckwärdige skåttåhret ... 1680. Brede widh några bohags reglor. Stält aff Nicolao M. Celsio Nils Celsius 1679 Svenska
56 Almanach på thet åhr ... 1679 Nils Celsius 1678 Svenska
57 Almanach på thet åhr ... 1694 Nils Celsius 1693 Svenska
58 Almanach på thet åhr ... 1695 Nils Celsius 1694 Svenska
59 Almanach på thet åhr ... 1696 Nils Celsius 1695 Svenska
60 Almanach på thet åhr ... 1697 Nils Celsius 1696 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.