Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4599 träffar

Titel Författare År Språk
41-45 PM - praktisk medicin : terapikompendium för allmänläkare (flera utgåvor) Bertil Flöistrup 1988 Svenska
46 Depåfunktioner vid folkbiblioteken - PM Folkbiblioteksutredningen 1980 Svenska
47-48 Om biblioteksverksamheterna - PM (flera utgåvor) John Erik Forslund 2003 Svenska
49 Förbättrad produktivitetsutveckling i offentlig sektor - PM 1990 Svenska
50-51 Förmånsberättigade skatter m.m - PM (flera utgåvor) 1971 Svenska
52 Förslag till framtida former för stöd till anläggningar och områden för idrott, friluftsliv och turism - PM 1978 Svenska
53 Utveckling av redskap för skogskörning med häst m. m - PM Hästutredningen 1980 Svenska
54 Internationella normer och internationellt samarbete på migrationsområdet - PM 1984 Svenska
55 Journalföring och diagnosregistrering, Onkologiska kliniken - PM 1979 Svenska
56 Huvudlinjerna för den nya kammarrättsorganisationen - PM Kammarrättsorganisationskommittén 1970 Svenska
57 PM - Specifika föroreningar och övervakning av dessa i kommunalt avloppsvatten Jan Karlsson 1980 Svenska
58 En uppsats om befolkningsutvecklingen i Jokkmokks kommun, perioden 1860-1987, samt en utblick mot år 2000 - PM Maj-Britt Kolehmainen 1988 Svenska
59 Det kollektiva anställningsskyddet - PM 1987 Svenska
60 Minskad statlig detaljreglering av kommunerna - PM Kommundepartementet 1975 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.