Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Roland Johansson 67 träffar

Titel Författare År Språk
41 Psykosociala effekter av slutförvaret för använt kärnbränsle - en sammanfattning av studier och forskning Roland Johansson 2008 Svenska
42 Receptarieutbildningen - 40 och 80 poäng : en studerandeuppföljning Roland Johansson 1987 Svenska
43 Lokala vibrationer och handens taktila känsel - en experimentell studie på människa med kombinerad neuronal och psykofysisk metodik : slutrapport till ASF (projekt no. 79/104) Roland S. Johansson 1982 Svenska
44 Tactile sensibility in man - a quantitative study of the population of mechanoreceptive units in the glabrous skin area of the hand Roland S. Johansson 1978 Engelska
45 Samhällsekonomi och strukturomvandling med handledarutbildning - ett samarbetsprojekt Uppsala universitet - TCO - TBV 1980 Roland Johansson 1981 Svenska
46 Studiecirkel 1970 - social bakgrund, begåvning, personlighet : deskriptiv deltagarundersökning inom studieförbundens studiecirkelverksamhet Roland Johansson 1970 Svenska
47 Supplement till rapporten "Transport av radioaktiva ämnen och annat farligt gods (R-01-28)" Roland Johansson 2001 Svenska
48 Sånger Roland Johansson 1935 Svenska
49 Trädbränsle till Nässjö KVV (kraftvärmeverk) Roland Johansson 1991 Svenska
50 Typlösningar för säkrare vulkverktyg - ASF 460 Roland Johansson 1982 Svenska
51 Typlösningar för säkrare vulkverktyg - Sammanfattning Roland Johansson 1982 Svenska
52 Vuxenstuderande 1968 - social bakgrund, begåvning. personlighet : deskriptiv elevundersökning inom kvällsgymnasier statens gymnasier descriptiv elevundersökning inom kvällsgymnasier statens gymnasier Roland Johansson 1970 Svenska
53-54 Vuxenstuderande i Sverige 1968-1970 - Students in adult education in Sweden 1968-1970 (flera utgåvor) Roland Johansson 1976 Svenska
55 Öländsk natur Dagmar Lundegårdh 1994 Svenska
56 Closure of the spent fuel repository in Forsmark - studies of alternative concepts for sealing of ramp, shafts and investigation boreholes David Luterkort 2012 Engelska
57 Tala franska! - ett arbetslivsanknutet språkprojekt Per Malmberg 1995 Svenska
58 Medicinsk pedagogik i Uppsala (MPU) Delrapport 4, rapport om erfarenheterna av frikvotantagningen : bakgrundsvariabler och studieresultat 1975 Svenska
59 The Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera) of North West Europe cop. 1990 Engelska
60 The Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera) of North West Europe P. 1, Text Cop. 1990 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.