Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Stefan Andersson 186 träffar

Titel Författare År Språk
41 Implement Lean Production in small companies Stefan Andersson 2007 Engelska
42 In quest of certainty - Bertrand Russell's search for certainty in religion and mathematics up to The principles of mathematics (1903) Stefan Andersson 1994 Engelska
43 Influence of liming substances and temperature on microbial activity and leaching of soil organic matter in coniferous forest ecosystems Stefan Andersson, fil. dr, markvetenskap 1999 Engelska
44 Information and communication technology-mediated support for working carers of older people Stefan Andersson 2017 Engelska
45 Inför ISO 9002 - processbeskrivning och kvalitetsbristkostnader för varmförzinkning på Gallac AB Stefan Andersson 1994 Svenska
46 Integrating empirical evidence on forest landowner behavior in forest sector models - a literature review and synthesis August 23-24 2016 Luleå Swedish Association for Energy Economics (SAEE) conference 2016 Stefan Andersson 2016 Engelska
47 Isolergas i polymera material - HCFC i jämförelse med andra alternativ Stefan Andersson 1992 Svenska
48 IT-stöd marint underhåll för fartyg Stefan Andersson 2009 Svenska
49 Absorption of electromagnetic radiation in bulk and surface inhomogeneities Stefan K. Andersson 1995 Engelska
50 Single and multiphonon interactions with infrared radiation - studies of ceramic materials for low emittance applications Stefan K. Andersson 1997 Engelska
51 Kampen mot den röde hanen, krämporna och tjyvarna - utgiven med anledning av Länsförsäkringar Södra Skånes 150-årsjubileum den 16 maj 1984 Stefan Andersson 1984 Svenska
52 Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor - förslag till strukturerat arbetssätt Stefan Andersson 2004 Svenska
53-54 Krukmakeriet (flera utgåvor) Stefan Andersson 2019 Svenska
55 Krukmakeriet : - tillverka egna skålar, kannor & fat Stefan Andersson nnnn Svenska
56 Känslighetsanalys, vidareutveckling och validering av SIMAIRs urbana spridningsmodell BUM Stefan Andersson 2010 Svenska
57 Laholm - intervjuundersökning om biblioteksvanor utförd vid huvudbiblioteket i Laholm Stefan Andersson 1984 Svenska
58 Lokal skolutveckling - ett praktiskt försök med verksamhetsutveckling i en kommuns skolor Stefan Andersson 2003 Svenska
59 Low consistency refining of mechanical pulp - process conditions and energy efficiency Stefan Andersson 2011 Engelska
60 Low phase noise voltage controlled micro- and millimeter wave oscillators Stefan Andersson 1998 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.