Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Svante Hultengren 64 träffar

Titel Författare År Språk
41 Åtgärdsprogram för bevarande av atlantisk vårtlav - (Pyrenula occidentalis R.C. Harris) : hotkategori: Akut hotad (CR) Svante Hultengren 2006 Svenska
42-43 Åtgärdsprogram för bevarande av dvärgrosettlav - (Hyperphyscia adglutinata) : hotkategori: Akut hotad (CR) (flera utgåvor) Svante Hultengren 2006 Svenska
44-45 Åtgärdsprogram för bevarande av liten havstulpanlav - (Thelotrema suecicum) : hotkategori: Starkt hotad (EN) (flera utgåvor) Svante Hultengren 2007 Svenska
46-47 Åtgärdsprogram för bevarande av ärrlavar - (släktet Sticta), hotkategori: Akut hotad (CR) / Försvunnen (RE) (flera utgåvor) Svante Hultengren 2005 Svenska
48 Åtgärdsprogram för öppna, kalkrika hällmarker i Dalsland 2013-2017 Svante Hultengren 2012 Svenska
49 Ängar och hagar i Borås kommun Svante Hultengren 1990 Svenska
50 Ängar och hagar i Lysekils kommun Svante Hultengren 1991 Svenska
51-52 Ängar och hagar i Marks kommun (flera utgåvor) Svante Hultengren 1990 Svenska
53 Ängar och hagar i Sotenäs kommun Svante Hultengren 1991 Svenska
54 Övervakningsmetodik för klipplevande lavar - en inventering Svante Hultengren 2008 Svenska
55-56 Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet (flera utgåvor) Olle Höjer 2004 Svenska
57 Oaks, lichens and beetles on Moricsala island in Latvia - an ecological approach Nicklas Jansson 2002 Engelska
58 Kyrkogården - en Noas ark 2009 Svenska
59 Lavar och luft i Göteborg - en inventering i Norslätt, Biskopsgården, Sandsjöbackaområdet och Delsjöområdet Per-Olof Martinsson 1988 Svenska
60 Lavar - en fältguide Roland Moberg 2016 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.