Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Thomas Appelqvist 57 träffar

Titel Författare År Språk
41 Åtgärdsprogram för näbbtrampört 2008-2010 - (Polygonum oxyspermum) : hotkategori: starkt hotad (EN) Thomas Appelqvist 2009 Svenska
42 Ängs- och hagmarker i Sävsjö kommun Thomas Appelqvist 1993 Svenska
43 Ängs- och hagmarker i Tranås kommun Thomas Appelqvist 1991 Svenska
44 Naturvärden samt förslag till uppföljningsprogram - Igelön 1:1, Tingsryds kommun Ola Bengtson 2004 Svenska
45-46 Åtgärdsprogram för martorn 2008-2012 - (Eryngium maritimum) : hotkategori: EN (starkt hotad) (flera utgåvor) Ola Bengtsson 2009 Svenska
47 Övervakning av rikkärr i Västra Götalands län 2011 Ola Bengtsson 2012 Svenska
48-49 Åtgärdsprogram för ostronört 2009-2013 - (Mertensia maritima) : hotkategori: starkt hotad (EN) (flera utgåvor) Mattias Lindholm 2009 Svenska
50 Lövskogsinventering Borås kommun - inventering 1985 med komplettering 1988-89 : regionalt planeringsunderlag 1990 Svenska
51 Rödlistade svampar i Sverige - artfakta 1997 Svenska
52 Ädellövskog i Göteborgs och Bohus län 2000 Svenska
53 Ängs- och hagmarker i Vetlanda kommun 1991 Svenska
54 Ängs- och hagmarker i Vetlanda kommun D. 1 1991 Svenska
55 Ängs- och hagmarker i Vetlanda kommun D. 2 1991 Svenska
56 Översiktsplan för Göteborg 1, Underlagsmaterial, Ekologiskt särskilt känsliga områden i Göteborgs kommun - utställning 1993 1993 Svenska
57 Övervakning av miljöförändringar i hagmarker i Västra Götalands län 1998 1999 Svenska

Förra sidan 1 2 3

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.