Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: förhandling 236 träffar

Titel Författare År Språk
41 Strejk - förhandling - avtal - facklig aktivitet, arbets- och levnadsvillkor bland sågverksarbetare i Västernorrland 1875-1914 = Strikes - negotiations - contracts : trade-union activity, working conditions and living conditions among sawmill workers in the county of Västernorrland 1875-1914 Jörgen Björklund 1976 Svenska
42-44 Förhandling och avtal (flera utgåvor) Bo Carlson 1966 Svenska
45 Arbetsrätt och förhandling Bo Elmgren 1994 Svenska
46 Förhandling i fokus - förhandlingsteknik 1994 Svenska
47 Förhandling i fokus, Handledning - förhandlingsteknik 1994 Svenska
48 Tvistelösning i arbetsrätten - förhandling och process Lars Gellner 2005 Svenska
49 Muslimsk skola, svenska villkor - konflikt, identitet & förhandling Kristina Gustafsson 2004 Svenska
50-51 Påverkan, information, förhandling - ett idé och studiematerial för HCK och ABF (flera utgåvor) Lars Gustavsson 1994? Svenska
52 Påverkan, information, förhandling, Studiehandledning - ett idé och studiematerial för HCK och ABF Lars Gustavsson 1986 Svenska
53 Gruvor i förhandling - en historik över 100 år Per Holmgren 1991 Svenska
54 Matsituationen som förhandling - en explorativ studie av fem pojkar mellan ett och två år och deras mammor Adrienne Kloiber 1995 Svenska
55 Kunskapsbehov och nya kompetenser - professioner i förhandling 2009 Svenska
56 Anpassning, förhandling, motstånd - kvinnliga aktörer i släkten Fleming 1470-1620 Anu Lahtinen 2009 Svenska
57 Våra löner - system, statistik, förhandling Lennart Lundgren 1971 Svenska
58 Medbestämmande och förhandling - Facklig verksamhet 1997 Svenska
59 Förhandling för inköpare - en beprövad metod Jonathan O'Brien 2018 Svenska
60 Ömsesidighet i förhandling - sjuksköterskors förutsättningar för och erfarenheter av att främja patientdelaktighet Monika Sahlsten 2007 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.