Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: forskningscirkeln 55 träffar

Titel Författare År Språk
41 Va' ska vi med så'na till? - kontaktpersonernas och arbetsledarnas roll i den framtida äldreomsorgen : forskningscirkel hösten 2000 2001 Svenska
42 Så jobbade vi på slakteriet i byn 1974-2008 - ett industriarbetes historia berättad av före detta anställda på Scan i Kävlinge 2009 Svenska
43 Från reform till verklighet, Hur utbildning och information om LSS har fungerat i Linköpings kommun : redovisning av enkätsvar 1994 Svenska
44 Från reform till verklighet, Lägesrapport från Uppsala kommun om informations- och utbildnings- insatser kring LSS 1994 Svenska
45-47 Från reform till verklighet - hur utbildning och information om LSS har fungerat i Linköpings kommun : redovisning av enkätsvar (flera utgåvor) Marie-Louise Hall-Lord 1995? Svenska
48 Inte bara gammal - äldre personer med utvecklingsstörning : forskningscirkel våren 2001 2001 Svenska
49 En forskningscirkel för lärare om särskild begåvning i matematik Elisabet Mellroth 2016 Svenska
50 Gnällspikar eller tillgångar? - klagomålshantering som ett verktyg för kvalitetsutvecklingsarbete och ökat brukarinflytande 2001 Svenska
51 Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt - Rapport från en forskningscirkel Charlotte Engblom 2018 Svenska
52 Yrkeselever och deras förmåga att bedöma sin egen kunskapsutveckling - En kvalitativ fallstudie av yrkeslärares kollegiala lärande och utvecklingsarbete i en forskningscirkel Mats Lundgren 2016 Svenska
53 Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt - rapport från en forskningscirkel genomförd februari 2016 - december 2017 2018 Svenska
54 Ett aktivt åldrande Cecilia Bjursell 2014 Svenska
55 Malmens manliga mysterium - En interaktiv studie om kön och tradition i modernt gruvarbete Eira Andersson 2012 Svenska

Förra sidan 1 2 3

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.