Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: forskningscirklar 54 träffar

Titel Författare År Språk
41 Forskningscirkeln som metod för att initiera och utveckla lokalt skolutvecklingsarbete i gymnasial yrkesutbildning Sverige 7-9 juni 2017. NORDYRK – Yrkesutbildning för framtiden. Falun Mats Lundgren 2017 Svenska
42 Yrkeselever och deras förmåga att bedöma sin egen kunskapsutveckling - En kvalitativ fallstudie av yrkeslärares kollegiala lärande och utvecklingsarbete i en forskningscirkel Mats Lundgren 2016 Svenska
43 Forskningscirklar som en modell för kunskapsarbete och lärande i två verkstadsföretag - rapport till L-programmet Lars Holmstrand 1995 Svenska
44 Forskningscirkeln och utvecklingen av skolan - om förändringsagenten, kunskapsutvecklaren, den ensamme reformatorn och solisten : utvärdering av forskningscirklar Ola Holmström 2009 Svenska
45 Den sociala hemtjänsten - rapport från två forskningscirklar i samarbete mellan SKTF-SKAF och Lunds universitet Marianne Svenning 1990 Svenska
46 Forskningscirkel - rapport från en konferens om fackliga forskningscirklar vid Lunds universitet 1983-05-27 Olof Nelsson 1983 Svenska
47 Kön spelar roll - utvärdering av ett Mainstreamingprojekt inom Arbetsmarknadsverket Dalarna : tre studiecirklar och två forskningscirklar kring jämställdhet Inger von Schantz Lundgren 2003 Svenska
48 Lokal förnyelse i teori och praktik - arbetsrapport inom Bergslagsprojektet : del 1. Plats för det lokala del 2. Forskningscirklar i Munkfors och Lesjöfors Sune Berger 1987 Svenska
49 Civila försvaret i förvandling - en förstudie ur aktörsperspektivet - förstudie inom projektet Civila försvaret på väg mot ett nytt koncept : en undersökning av arbetsförhållanden för civila försvarets nyckelpersoner ur ett aktörsperspektiv samt kompetensutveckling med hjälp av forskningscirklar Ing-Marie Persson 2002 Svenska
50 Finns det ett glapp i förskolans praktik när det kommer till teknik? Nationell Ämnesdidaktisk konferens NÄD2018 Pernilla Sundqvist 2018 Svenska
51 I gränslandet mellan forskning och utveckling - En studie av FoSam:s forskningscirkelledarpraktik Katina Thelin 2018 Svenska
52 Att förändra undervisning - - mot studentcentrerat lärande och blended learning 2017 Svenska
53 Inkluderande forskning och innovation Malin Lindberg 2018 Svenska
54 Lärplattor och Appar i Förskolan har kommit för att stanna men för vadå? - En studie om appar med inriktning på matematik och språk i Upplandsbro och Vaxholms kommuner Maria Elena Bergman 2015 Svenska

Förra sidan 1 2 3

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.