Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hesselgren 365 träffar

Titel Författare År Språk
41-42 Dissertatio gradvalis 'znym Psalm. XL. 7. explicatvra, qvam, ... praeside Mag. Erico Hesselgren, .. ad pvblicvm examen defert Jonas Svndwall, V. D. M. Helsingvs. In Avdit. Gvstav. die XI. Jvnii MDCCLXVII. Horis ante merid. solitis (flera utgåvor) Eric Hesselgren 1767 Latin
43-44 Dissertatio philologica de voce tw Esech. IX. 4. qvam ... praeside Erico Hesselgren, ... pro gradv publicae censurae subiicit Petrvs Rizén, Angermannus, in Avdit. Carol. Mai. die XIII. Ivnii anni MDCCLXX. Horis ante meridiem solitis (flera utgåvor) Eric Hesselgren 1770 Latin
45 Dissertationis criticæ de variis Veteris Testamenti lectionibus partem qvartam, ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu, publico examini subjicit Isac Solander, Roslagus, ... in audit. Gustav. die XV. Junii. Anno MDCCLXIV. H. A. M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
46-47 Explicationem vocvlae 'anwāh Psalm. XLV. 5. ... svb præsidio Mag. Erici Hesselgren, ... pro gradv philosophico exhibet stipendiarivs regivs Johannes Gvstav. Flodin, Svdermannvs. H. A. M. S. d. XVI. Jvnii, MDCCLXIV. In Avditorio. Carol. Min (flera utgåvor) Eric Hesselgren 1764 Latin
48 De vocibus Novi Testamenti Aramicis, dissertatio prima, quam ... præside, Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu publice examinandam sistit, Petrus N. Hofwerberg, Jemtlandus. In Auditorio Carol. Maj. die X. Junii. Anni MDCCLXI. Horis ante meridiem consvetis Eric Hesselgren 1761 Latin
49 De vocibus Novi Testamenti Aramicis, dissertatio tertia, qvam ... præside, Mag. Erico Hesselgren, ... publice examinandam sistit stipendiarius Grönvallianus, Andreas Göransson, Fahluna Dalekarlus. In Audit. Carol. Maj. die X. Decembris Anni MDCCLXIII. H. P. M. S Eric Hesselgren 1763 Latin
50-51 Dissertatio philologica de origine et usu nominis 'ælōha cujus partem posteriorem ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu exhibet Jonas Wågnerus, Westro-Gothus. In Audit. Carol. Min. d. IX. Junii, MDCCLXLIV. H. A. M. C (flera utgåvor) Eric Hesselgren 1764 Latin
52 Dissertatio philologica de origine et usu nominis 'ælōha cujus partem priorem ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... publico examini subjicit Jonas Wågnerus, Westro-Gothus. In Audit. Carol. Maj. d. XXI. Decembr. MDCCLXIII. Horis post meridiem solitis Eric Hesselgren 1763 Latin
53 Dissertationis criticæ de variis Veteris Testamenti lectionibus partem sextam, præside Mag. Erico Hesselgren, ... publico examini subjicit Stipendiarius Regius Ericus Ekerström, Gevaliensis, ... . In Audit. Carol. Majori, die XXIII Junii, anni MDCCLXVI. H. A. M. S Eric Hesselgren 1766 Latin
54-55 Dissertatio philologica, vocem ṣidqā Jes. XLV. 23. explicatura quam ... præside Mag. Erico Hesselgren ... pro gradu ...publico defert examini ... Joh. Gotthard Salenius, Nericius, in Audit. Carol. Min. d. XIV. Junii, anni MDCCLXIV. H. A. M. S (flera utgåvor) Eric Hesselgren 1764 Latin
56 Dissertationes criticæ, de variis Veteris Testamenti lectionibus, partem secundam, ... præside mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu publico examini subjicit Ericus E. Afzelius, Vestrogothus, in audit. Carol. min. die XXVI. Maji anni MDCCLXIV. H. a. m. s Eric Hesselgren 1764 Latin
57-58 Explicatio dicti Iesaiani cap. XLV, vers. XXIV, qvam, ... praeside Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradv, ad pvblicvm examen defert Petrvs Alb. Morell, Vestrogothvs, in avdit. Carol. Maj. d. IV. Mart. anni MDCCLXVII. H. A. M. S (flera utgåvor) Eric Hesselgren 1767 Latin
59 D.D. De vocibus Novi Testamenti Aramicis dissertatio qvinta, qvam ... præside Mag. Erico Hesselgren ... pro gradu publice examinandam sistit Jacobus Selggren, ... Gevalia-Gestricius. In Audit. Carol. Min. d. VI. Junii, Anni MDCCLXIV. H. A. M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
60 De vocibus Novi Testamenti Aramicis dissertatio quarta, qvam ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro-gradu, publice examinandam sistit, Stipendiarius Grönvallianus Andreas Göransson, Fahluna Dalekarlus. In Audit. Carol. Maj. die XII. Maji anni MDCCLXIV. H. A. M. S Eric Hesselgren 1764 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.