Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: industri inventering 79 träffar

Titel Författare År Språk
41 Inventering av teknikhistoriska minnesmärken Marie Nisser 1968 Svenska
42 Inventering av grafiska industrins kemikalieanvändning 1989 Svenska
43 Formativ feedback i högre utbildning - Inventering, förslag och organisatorisk implementering Mats Anderson 2018 Svenska
44 Transport- och kommunikationsområdet - inventering av universitets- och högskoleutbildning Bengt Holmgren 1996 Svenska
45 Djupviksudden - kulturhistorisk inventering, Djupvik, Norrala socken, Hälsingland, 2010 Elise Hovanta 2010 Svenska
46 Inventering av föroreningar i returträ - Inventory of contaminants in waste wood Jöran Jermer 2001 Svenska
47 Petroindustrin i Sverige - en inventering : lägesrapport från Petroindustriutredningen Petroindustriutredningen 1973 Svenska
48 Förädlade biobränslen - en inventering av den svenska marknaden Jan Sieurin 1992 Svenska
49 Inventering av förorenade områden i Västmanlands län - anläggning för miljöfarligt avfall : massa- och pappersindustri : övrig oorganisk kemisk industri : övrig organisk kemisk industri : inventeringen är utförd enligt MIFO-modellens fas 1 2004 Svenska
50 Förorenade områden - inventering av textilindustrier och garverier i Stockholms län Linda Bengtson 2006 Svenska
51 Inventering av gamla industri- och arbetsplatser inom Bjurholms kommun 1992 Svenska
52 Salpetersjuderi-indelningsverket i Skatelöv år 1746 - en inventering för 215 år sedan Assar M. Lindberg 1961 Svenska
53 Den svenska industri- och regionalpolitiken - kontroll uppifrån eller samordning nerifrån? Leif Lindmark 1981 Svenska
54 Carriers inom svensk textilindustri - hälsorisker och miljöeffekter : en inventering av vetenskaplig dokumentation ach identifiering av kunskapsluckor Johan Mannheimer 1978 Svenska
55 Dihlströms 1 - Dihlströmska huset, Södermalm, Stockholm : bebyggelsehistorisk inventering Anna-Sofia Sternegård 2016 Svenska
56 Inventering och hantering av industri- och miljöfarligt avfall vid LKAB - Kiruna - mängder, möjligheter och begränsningar Peter Ögren 1991 Svenska
57 Sockrets katedraler - en studie av sockerindustrins historia och arkitektur Jean-Paul Darphin 1994 Svenska
58 Metodik för inventering i livscykelanalyser för skogsindustriella produkter 1995 Svenska
59 Inventering rörande medicinsk teknisk verksamhet vid landets sjukhus Lars Garby 1962 Svenska
60 Förorenade områden - Inventering av branscherna järn- stål och manufaktur, primära och sekundära metallverk samt ferrolegeringsverk i Stockholms län Cecilia Obermüller 2006 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.