Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: kyrko-postilla 50 träffar

Titel Författare År Språk
41 Doct. Martin Luthers kyrko-postilla eller utläggningar öfwer de årliga sön- och högtids-dagars epistlar D. 2 Martin Luther 1895 Svenska
42 Första delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtidsdagars evangelier. Ifrån tyska tungomålet på swenska öfwersatt af mag. And. Borg. Denna förklaring öfwer evangelierne är fördelt i winter- och sommar-del, som utgjöra af hela verket första bandet Martin Luther 1855 Svenska
43 Första delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtids-dagars evangelier. Ifrån tyska tungomålet på swenska öfwersatt af mag. And. Borg. Denne förklaring öfwer evangelierne är fördelt i winter- och sommar-del, som utgjöra af hela verket första bandet Martin Luther 1853 Svenska
44 D. Mart. Lutheri Kyrko-postilla, eller Förklaring öfver de årliga sön- och högtidsdags evangelier och epistlar. 3 delar. Stockholm 1753. ... =(Text.)= (Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1788.) 1788 Svenska
45 =Kyrko-postilla. 4. uppl. 2-3. Lund 1850=. Andra delen af doct. Martini Lutheri kyrko-postilla, eller Utläggningar öfwer de årliga sön- och högtids-dagars epistlar. Denne, samt den följande tredje delen, äro ifrån tyska tungomålet förswenskade, och boken med pålitliga register försedd, af Otto Rönigk. Och utgöra dessa twå delar af hela werket andra bandet. Fjerde upplagan. Lund, tryckt på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1850 Martin Luther 1850 Svenska
46-47 Tredje delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, som innehåller förklaring öfwer några högtids- och apostla-dagars evangeliska och några epistoliska texter, samt bihang och tilökning med många anderika predikningar, utsökta ur Sal. Doct. Lutheri öfriga skrifter Del 3 (flera utgåvor) Martin Luther 1865 Okänt
48 Första delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller förklaring öfwer de årliga sön- och högtids-dagars evangelier. Ifrån tyska tungomålet på swenska öfwersatt af mag. And. Borg. Denne förklaring öfwer evangelierne är fördelt i winter- och sommar-del, som utgöra af hela verket första bandet Del 1 Martin Luther 1844 Okänt
49-50 Andra delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller Utläggningar öfwer de årliga sön- och högtids-dagars epistlar. Denne, samt den följande tredje delen, äro ifrån tyska tungomålet förswenskade, och boken med pålitelige register försedd, af Olof Rönigk. Och utgöra desza twå delar, af hela werket andra bandet Del 2 (flera utgåvor) Martin Luther 1864 Okänt

Förra sidan 1 2 3

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.