Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: spårväg 62 träffar

Titel Författare År Språk
41 Avancerade kollektivtrafiksystem - mellanformer mellan buss och spårväg : utvecklingsläge och tillämpningar utomlands Sven-Allan Bjerkemo 2000 Svenska
42 Modern spårvägstrafik - en inventering av läget i Sverige, Europa och USA = Modern light rail systems in Sweden, Europe and the United States Per Gunnar Andersson 1995 Svenska
43-44 Spårfaktorn på spåret - förutsättningar för spårväg i svenska städer i ett internationellt perspektiv : en förstudie (flera utgåvor) Thomas Johansson 2011 Svenska
45-46 Betänkande med förslag till lag om skyldighet för innehavare av järnväg eller spårväg att hålla stängsel (flera utgåvor) 1944 Svenska
47 Förutsättningar för en framtida skärgårdsbåtsterminal vid Skeppsbron i Göteborg - en problemorientering i samband med Götatunnelns färdigställande samt framdragning av spårväg till Skeppsbron/Stenpiren Per Ahlquist 1998 Svenska
48 Svenska spårvägsförbundets 10-årsberättelse 1899-1909 Nils Adler 1909 Svenska
49 Ängbybanan, Ängbyvagnarna, Brommahallen 1944 Svenska
50 Stockholms T-bana - the Stockholm underground railway 1962 Svenska
51 Samtal om framtidens kollektivtrafik 2020 Svenska
52 Medfinansiering av infrastrukturprojekt 2018 Svenska
53 Handbok rörande koncessioner och tillstånd med förefintliga kartor och ritningar samt linjesträckningar 1946 Svenska
54 Erik Pelling om kapacitetsstark kollektivtrafik 2020 Svenska
55 Gläd dig du skåning - skånsk visrapsodi 1975 Svenska
56-57 Välkommen till utställningen för de sydöstra stadsdelarna! (flera utgåvor) 2021 Svenska
58 Spårburen kollektivtrafik i Linköping - förslag till en implementeringsmodell Ragnar Hedström 2011 Svenska
59 Rekommendationer för funktionell utformning av spårvägssystem Ragnar Hedström 2018 Svenska
60 The knowledge problem of public transport policy Erik Johansson 2020 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.