Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 1033 träffar

Titel Författare År Språk
41 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens andra afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Erik August Agrell af Gestricio-Helsinge landskap på gustavianska lärosalen d. 27 april 1844 p. v. t. e. m., 2 Wlhelm Tham 1844 Svenska
42 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens andra afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Carl Johan Boursell med. phil. cand. af WestGötha landskap på gustavianska lärosalen d. 4 maj 1844. p. v. t. f. m., 3 Tham Wilhelm 1844 Svenska
43 Bidrag till svenska riksdagarnes och regeringsformernas historia från midten af sjuttonde århundradet 1:2, Regeringen och rådet från 1660 till 1664 : riksdagen i Stockholm 1668 Wilhelm Tham 1846 Svenska
44-45 Bergsstäder mitt i Italien - vid sidan om allfarvägarna (flera utgåvor) Agneta Modig Tham 2014 Svenska
46 Beskrifning öfver Sveriges rike Bd 1. H. 2, Beskrifning öfver Westerås län Wilhelm Tham 1849 Svenska
47 Beskrifning öfver Sveriges rike Bd 2. H. 2 D. 2, Beskrifning öfver Linköpings län, Härader och socknar, namnförteckning Wilhelm Tham 1855 Svenska
48 Den andra möjligheten - estetik och kultur i skolans lärande Amelie Tham 2008 Svenska
49 Kriminalpolitik - brott och straff i Sverige sedan 1965 Henrik Tham 2018 Svenska
50 Sorgbrev, Tham, Alexander, 1709-1781. Notificeras majorens och riddarens af Kongl. Svärds-orden, välborne herr Alexander Thams dödeliga frånfälle, som timade den 4 november 1781 kl. tre fierdedelar til 5 om morgonen, nära 72 år gammal. Stockholm d. 5 nov. 1781 1781 Svenska
51 Grunddrag till svensk statskunskap Wilhelm Tham 1868 Svenska
52 Bidrag till svenska riksdagarnes och regeringsformernas historia från midten af sjuttonde århundradet 1:1, Riksdagarne 1660 i Göteborg och Stockholm : K. Carl Gustafs testamente och additamentet till regeringsformen af 1634 Wilhelm Tham 1845 Svenska
53 Bidrag till svenska riksdagarnes och regeringsformernas historia från midten af sjuttonde århundradet 2:1, Regeringen och rådet från 1664 till 1668 : riksdagen i Stockholm 1668 Wilhelm Tham 1847 Svenska
54 Beskrifning öfver Sveriges rike Bd 1. H. 3, Beskrifning öfver Upsala län Wilhelm Tham 1850 Svenska
55 Jag vill ha inflytande över allt - en bok om elevinflytande i skolan från Skolverket Amelie Tham 1998 Svenska
56 Bidrag till svenska riksdagarnes och regeringsformernas historia från midten af sjuttonde århundradet 2:2, Regeringen och rådet från 1668 till 1672 : blå boken : Malmö landtdag 1669 : riksdagen i Stockholm 1672 Wilhelm Tham 1848 Svenska
57 Beskrifning öfver Stockholms län Wilhelm Tham 1850 Svenska
58 Beskrifning öfver Sveriges rike Bd 1. H. 5, Beskrifning öfver Nyköpings län Wilhelm Tham 1852 Svenska
59 Beskrifning öfver Sveriges rike Bd 2. H. 1 D. 1, Beskrifning öfver Linköpings län, Allmän statistik, städer Wilhelm Tham 1854 Svenska
60 Kita?b al-Futu?h? Ah?mad Ibn A?tham al-Ku?fi? 1968-1975 Arabiska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.