Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 967 träffar

Titel Författare År Språk
41 Commentationes Demosthenicae, quas ... p. p. mag. Carolus Vilh. Aug. Tham nob. et Carolus Olavus Brink stip. Stjernecreutz. Vermelandus. In audit. Gustav. die XXI Octobris MDCCCXXXVII. h. a. m. s. Sect. II. P. II., D. 6 Wilhelm Tham 1837 Latin
42 Beskrifning öfver Sveriges rike Bd 1. H. 3, Beskrifning öfver Upsala län Wilhelm Tham 1850 Svenska
43 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens andra afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Erik August Agrell af Gestricio-Helsinge landskap på gustavianska lärosalen d. 27 april 1844 p. v. t. e. m., 2 Wlhelm Tham 1844 Svenska
44 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens andra afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Carl Johan Boursell med. phil. cand. af WestGötha landskap på gustavianska lärosalen d. 4 maj 1844. p. v. t. f. m., 3 Tham Wilhelm 1844 Svenska
45 Beskrifning öfver Sveriges rike Bd 1. H. 5, Beskrifning öfver Nyköpings län Wilhelm Tham 1852 Svenska
46 Konung Gustaf III och rikets ständer vid 1789 års riksdag - efter tryckta och otryckta källor Wilhelm Tham 1866 Svenska
47 Beskrifning öfver Sveriges rike Bd 2. H. 1 D. 1, Beskrifning öfver Linköpings län, Allmän statistik, städer Wilhelm Tham 1854 Svenska
48 Beskrifning öfver Sveriges rike Bd 2. H. 2 D. 2, Beskrifning öfver Linköpings län, Härader och socknar, namnförteckning Wilhelm Tham 1855 Svenska
49-50 Bergsstäder mitt i Italien - vid sidan om allfarvägarna (flera utgåvor) Agneta Modig Tham 2014 Svenska
51 Beskrifning öfver Sveriges rike Bd 1. H. 4, Beskrifning öfver Stockholms län Wilhelm Tham 1850 Svenska
52 Sorgbrev, Tham, Alexander, 1709-1781. Notificeras majorens och riddarens af Kongl. Svärds-orden, välborne herr Alexander Thams dödeliga frånfälle, som timade den 4 november 1781 kl. tre fierdedelar til 5 om morgonen, nära 72 år gammal. Stockholm d. 5 nov. 1781 1781 Svenska
53 Grunddrag till svensk statskunskap Wilhelm Tham 1868 Svenska
54 Bidrag till svenska riksdagarnes och regeringsformernas historia från midten af sjuttonde århundradet 1:1, Riksdagarne 1660 i Göteborg och Stockholm : K. Carl Gustafs testamente och additamentet till regeringsformen af 1634 Wilhelm Tham 1845 Svenska
55 Bidrag till svenska riksdagarnes och regeringsformernas historia från midten af sjuttonde århundradet 1:2, Regeringen och rådet från 1660 till 1664 : riksdagen i Stockholm 1668 Wilhelm Tham 1846 Svenska
56 Bidrag till svenska riksdagarnes och regeringsformernas historia från midten af sjuttonde århundradet 2:1, Regeringen och rådet från 1664 till 1668 : riksdagen i Stockholm 1668 Wilhelm Tham 1847 Svenska
57 Beskrifning öfver Stockholms län Wilhelm Tham 1850 Svenska
58 Kita?b al-Futu?h? Ah?mad Ibn A?tham al-Ku?fi? 1968-1975 Arabiska
59-60 Nya uppslagsboken - med 25000 uppslagsord (flera utgåvor) 1983 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.