Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: till allmänheten om 386 träffar

Titel Författare År Språk
41 Utredning om system för varning av allmänheten runt de svenska kärnkraftverken - utvärdering av erfarenheterna av RDS-systemet och förslag till ett mera flexibelt varningssystem med plan för genomförande och kostnadsberäkning : redovisning av uppdraget till Försvarsdepartementet 1995 Svenska
42 Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni - delbetänkande Sverige 2014 Svenska
43 Några sidor till den seende allmänheten om ständigt mörker A Thyring 1926 Svenska
44-45 Vägarna angår oss alla - en enkät till allmänheten om vägarna i Sverige : huvudrapport (flera utgåvor) 1985 Svenska
46 När hjärnan dör dör människan - information till allmänheten om lag om kriterier för bestämmande av människans död Wanja Gavelin 1987 Svenska
47-48 Poëme, till allmänheten, om folck-ökningen i Swerige. =(Rubr.)=/(Charlotta Frölich.) (flera utgåvor) Charlotta Frölich, g. Funck 1768 Svenska
49 Uppdrag till MSB om information till allmänheten med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset 2020 Svenska
50 Pennan som vapen - innehållsanalys av skrivelser från allmänheten, organisationer och företag till regeringen gällande tunnelbygget genom Hallandsås 1992-2004 Max Boholm 2005 Svenska
51 Om smittosamma sjukdomar och åtgärder till förekommande af deras spridning - lärobok och handledning för sjuksköterskor, desinfektörer, kommunalnämnder och allmänheten Nils Englund 1895 Svenska
52 Ökad kollektivtrafik eller ökad bilism? - så här tycker vi svenskar och våra politiker : en attitydstudie om vad svenska allmänheten och politikerna anser beträffande kollektivtrafik och privatbilism i Sverige 1994 Svenska
53 Om sinnessjukhus och asyler. Några antydningar till svenska allmänheten och serskildt till våra riksdagsmän Otto Manderup Witt 1862 Svenska
54 Om krisen eller kriget kommer : en uppföljning av informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap uuuu-uuuu Okänt
55 Ja! Allt om bröllop Magdalena Ribbing nnnn Svenska
56 Din rätt till miljöinformation - Svenska utsläppsregistret 2017 Svenska
57 Socialförsäkringens datorer, Sammanfattning : särtryck ur ALLFA-kommitténs betänkande för förtroendevalda och anställda i försäkringskassorna, producerat av FKF och FF - decentralisering av verksamheten, service till allmänheten, inflytande för användarna Utredningen om ADB inom den allmänna försäkringen m. m. 1981 Svenska
58 AIDS - design till en informationskampanj Stefan Höglund 1987 Svenska
59 Sista berättelsen om oss Mats Berggren 2008 Svenska
60 Radioresonemang - om lyssnare och programarbete Ingvar Lundin 2000 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.