Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Michael Bellman 655 träffar

Titel Författare År Språk
581-582 Witterhets alster af k. hofsekreteraren C.M.B-, meddelte dess ungdomsvän E. Palmstedt, år 1791 et sequ. Med en kol. teckning (af Masreliez) - Vf 13 (flera utgåvor) Carl Michael Bellman 1791-17xx Svenska
583 Zions högtid - Vf 35 Carl Michael Bellman 1787 Svenska
584 Zions högtid. Af Carl Michael Bellman. ... Stockholm, tryckt hos Joh. Christoph. Holmberg. =1. 1787.= Carl Michael Bellman 1787 Svenska
585-586 Zions högtid. Af Carl Michael Bellman.Hof-secreterare. Stockholm, tryckt hos Joh. Christoph. Holmberg. =1. 1787.= Del 1, Första häftet. 1787. 06 , 14 s., s. 17-56 =(s. 55/56 blank) (flera utgåvor) Carl Michael Bellman 1787 Okänt
587-588 Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar - Vf 16 (flera utgåvor) Carl Michael Bellman 17?? Svenska
589 Öfver hans kongl. maj:ts tal på riks-salen d. 25 jun. 1771. Författat den 26 jun. följ./(C.M. Bellman.) Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Johan Arvid Carlbohm, 1771 Carl Michael Bellman 1771 Svenska
590 Bellman - der Beginn moderner Dichtung in Schweden 2017 Tyska
591 Bellman - en boheme i en brydningstid - et udvalg af Fredmans epistler med arbejdsopgaver og artikler ved Søren Gorm Hansen cop. 1985 Svenska
592 Bellman katolska relationer 1923 Svenska
593 Bellman och Eskulapii dockor - manuskripttryck ur en avhandling om "C. M. J. Bellman. Cancelli e.o. notarie i Kongl. Maj:ts och rikets general tull direction" 1923 Svenska
594 C. M. Bellman - Ett hundraårsminne 1895 Svenska
595 Fredman's epistles - lithographs Peter Dahl 1984 Engelska
596 Fredmans epistlar - bilder Peter Dahl 1984 Svenska
597 Taflor till Fredmans epistlar och sånger Carl Andreas Dahlström 1851-52 Svenska
598 Katter - Kissoja - runoantologia : ruotsinkielisiä runoja suomennoksineen 2017 Finska
599 Underwisning, lemnad af en fader åt sin son, som företager sig en lång resa: eller Ett lätt sätt att anföra en ung person till allehanda dygder - upplagan./(Mr. Du Four.) Stockholm, tryckt hos H.A. Nordström, 1810. På bokbindaren A.F. Unanders förlag Sylvestre Dufour 1810 Svenska
600 Underwisning, lemnad af en fader åt sin son, som företager sig en lång resa: eller Et lätt sätt at anföra en ung person til allehanda dygder - uplagan./(Mr. Du Four.) Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe, år 1768 Sylvestre Dufour 1768 Svenska

Förra sidan 30 31 32 33 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.