Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4760 träffar

Titel Författare År Språk
601 Dala Invest - ett regionalt utvecklingsbolag under uppbyggnad 1980 Svenska
602 Bisam i Sverige Kjell Danell 1980 Svenska
603 Moss analyses used as a means of surveying the atmospheric heavy-metal deposition in Sweden, Denmark and Greenland in 1980 Danmark 1983 Engelska
604 Akut och kronisk toxicitet av ett kommunalt avloppsvatten med bidrag från textilindustri, för hinnkräfta (Daphnia magna) och sebrafisk (Brachydanio rerio) Göran Dave 1984 Svenska
605 Biologiska effekter av vätskeextraktionsmedel på akvatiska organismer Göran Dave 1981 Svenska
606 Skogsmårdens, Martes martes L., vinterpredation i relation till biotopval och födotillgång i ett mellansvenskt barrskogsområde - Predation of the pine marten, Martes martes L., in relation to habitat selection and food abundance during winter in central Sweden Jonas de Jounge 1981 Svenska
607 Miljöeffekter av småbåtshamnar och småbåtar - en hjälpreda vid planering Erik Degerman 1981 Svenska
608 Deposition och effekter på några vattenlevande organismer av emitterat stoft från några torveldade kraftverk i Finland - Deposition and effects on some aquatic organisms of particulate matter emitted from some peat fuelled power plants in Finland 1982 Svenska
609 Final report related to the study on the technical and economic feasibility of reducing the cadmium content of phosphorous fertilizers marketed in Sweden J. J. Deroutte 1982 Engelska
610 Desinfektionsmedel inom sjukvården - miljöfarlighet 1984 Svenska
611 Sura vatten - kalkade vatten och kalkningsbehovet för svenska vatten William Dickson 1978 Svenska
612 Distribution och överföring av elkraft - förslag till vissa ändringar i ellagen (1902:71 s) m. m 1980 Svenska
613 Distribution och överföring av elkraft Bil. 2, Eldistributörsförteckning - förslag till vissa ändringar i ellagen (1902:71 s) m. m 1980 Svenska
614 Distriktstandvården 1986 1987 Svenska
615 Downs syndrom i Sverige 1978-1986 1988 Svenska
616 Driftdata ... med aktuell utformning av svenska avfallsverk 1981 1983 Svenska
617 Driftdata ... med aktuell utformning av svenska avfallsverk 1982 1984 Svenska
618 Driftdata ... med aktuell utformning av svenska avfallsverk 1983 1984 Svenska
619 Driftundersökning vid Scanraffs avloppsreningsanläggning i Lysekil den 24-27 januari 1977 1977 Svenska
620 Droginformation 1988 - beskrivning av drogförebyggande projekt 1988 Svenska

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.