Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: grete 1276 träffar

Titel Författare År Språk
601 Erinnerungen an einen Freund - Ein Gedenkbuch für F.C. Weiskopf 1963 Tyska
602 De ældres by - om fysisk planlægning og ældrepolitik Georg Gottschalk 1985 Danska
603 Handbook of Cardiovascular Disease Management in Rheumatoid Arthritis 2017 Engelska
604-605 Lokal samverkan, tillväxt och omställning - studier från industriregioner i Sverige och Norge (flera utgåvor) Brita Hermelin 2016 Svenska
606-608 Kulturminner og kulturmiljø i Gråfjell, Regionfelt Østlandet, Åmot kommune i Hedmark - arkeologiske registreringer 2001, fase 3 (flera utgåvor) 2002 Norska
609 Sundhedspleje/sygepleje 2 - medicinsk/kirurgisk Torben Laurén 1990 Danska
610 Museumslandskap - artikkelsamling til Kerstin Griffin på 60-årsdagen 1999 Norska
611 Arvingerne til Lindø Birgit Th. Sparre 1944 Danska
612 Det skete paa Gaardene Birgit Th. Sparre 1945 Danska
613 Herren paa Glimringe Birgit Th. Sparre 1948 Danska
614 Kærlighed på Mallorca Birgit Th. Sparre 1949 Danska
615 Adrenalin Johan Ståhlberg cop. 2009 Svenska
616 The teaching of dynamic psychiatry - a reappraisal of the goals and techniques in the teaching of psychoanalytic psychiatry : proceedings of the symposium held in Cambridge, Mass. October 30 and 31, 1964 cop. 1968 Engelska
617 Utlendingsloven - lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her : kommentarutgave 2010 Norska
618 Veving Vibeke Vestby cop. 1995 Norska
619 Geschichtliche Bibliographie von Mecklenburg, Nachträge, Ergänzungen, Berichtigungen Wilhelm Heess 1992 Tyska
620 Across the generations - the old and the young in past societies : proceedings from the 22nd Annual Meeting of the EAA in Vilnius, Lithuania, 31st August - 4 th September 2016 2018 Bokmål

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.