Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Martin Luther 3579 träffar

Titel Författare År Språk
621 Perlor samlade ur Dr Martin Luthers skrifter H. 4, D:r Martin Luthers sanna christendom Martin Luther 1875 Svenska
622 Perlor samlade ur Dr Martin Luthers skrifter H. 5, Jesu samtal med Thomas och Philippus om vägen till himmelen Martin Luther 1877 Svenska
623 Doktor Mårten Luthers Lilla Katekes med kort utveckling, sådan den af Kongl. Maj:t den 11 oktober 1878 blifvit antagen samt på nådig befallning utgifven af tillförordnade komiterade, jemte hänvisningar til Martin Luther 1888 Svenska
624 Kyrkans kännetecken Martin Luther 1983 Svenska
625 Om kristi lekamens och blods sakrament Martin Luther 1974 Svenska
626 Doct. Martini Lutheri passions-predikningar - innehållande en grundelig och härlig förklaring öfwer hela wår herres och frälsares Jesu Christi oskyldiga och dyra pinos- och lidandes-historia : jemte en dess predikan och betraktelse öfwer Herrans högwärdiga nattvard Martin Luther 1836 Svenska
627 Doct. Martin Luthers kyrko-postilla Martin Luther 1861 Svenska
628 Viesso-rukkusgirj'i Martin Luther 1959 Nordsamiska
629 D:r M. Luthers Lilla katekes med kort utveckling, stadfäst av Konungen den 11 oktober 1878 jämte hänvisningar till bibliska exempel Martin Luther 1918 Tyska
630 Doctor Martin Luthers märkwärdiga prophetior Johannes Lapæus 1851 Okänt
631 Dr. Martin Luther's Hauspostille Martin Luther 1826 Tyska
632 Luthers kleiner Kathechismus Martin Luther 1912 Tyska
633 En christens vandring i Christi fotspår - Martin Luthers lefnadsreglor för christne af alla stånd Martin Luther 1895 Svenska
634 Kleiner Katechismus nach den ältesten Ausgaben in hochdentscher, niederdeutscher und latenischer Sprache Martin Luther 1904 Tyska
635 Der neuaufgefundene Luther-Codex vom Jahre 1530 - eine von dem grossen Reformator eigenhändig benutzte und ihm von dem kursächsischen Kapellmeister Johann Walther verehrete handschriftliche Sammlung geistlicher Lieder und Tonsätze Otto Kade 1871 Tyska
636 Martin Luthers ausgewählte Schriften Martin Luther 1916 Tyska
637 Denn der Herr ist dein Trotz - Auszüge aus seinen Werken Martin Luther 1902 Tyska
638 D. Martin Luthers Kleiner Katechismus für den kirchlichen Unterricht Martin Luther 1949 Tyska
639 D. Martin Luthers Grosser Katechismus - Ausgabe für das christliche Haus und Schule Martin Luther 1951 Tyska
640 So spricht Dr. Martin Luther - Worte aus Luther's Schriften Martin Luther 1903 Tyska

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.