Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4760 träffar

Titel Författare År Språk
621 Användning av färgämnen och pigment och risker för utsläpp från olika branscher Leif Düring 1982 Svenska
622 Syntetiska garvämnen - bedömning av använda produkters miljöegenskaper Leif Düring 1984 Svenska
623 Ecological effects of acid deposition - report and background papers Stockholm conference on the acidification of the environment. (1982) Expert meeting 1 1983 Engelska
624 Hackspettar och hackspettskador Carl Edelstam 1975 Svenska
625 Tungmetaller i Mälarens och Östersjöns sediment = - Heavy metals in sediments of Lake Mälaren and the Baltic Magnus Edgren 1978 Svenska
626 Långvattnets naturreservat - naturreservat i Västernorrlands län : inventering och förslag till åtgärder Gunnar Edin 1976 Svenska
627 Naturreservatet Skrubban, Västernorrlands län - inventering och förslag till åtgärder Gunnar Edin 1975 Svenska
628 Storön - naturreservat i Västernorrlands län : inventering och förslag till åtgärder Gunnar Edin 1975 Svenska
629 Effects of heavy metal pollution on decompostion in forest soils 1975-9999 Engelska
630 Effekter av 1982 års devalvering - en undersökning inom maskin- och transportmedelsindustrin i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Västtyskland och Storbritannien 1984 Svenska
631 Effekter av tungmetallförorening på nedbrytningsprocesser i skogsmark - Effects of heavy metal pollution in forest soils 1974-9999 Svenska
632 Effekter av tungmetallförorening på nedbrytningsprocesser i skogsmark 1 1974 Okänt
633 Effekter av tungmetallförorening på nedbrytningsprocesser i skogsmark 3, Utvidgade undersökningar och sammanfattande utvärdering = Extended studies and concluding evaluation 1977 Svenska
634 Effekter av tungmetallförorening på nedbrytningsprocesser i skogsmark 4, Kromemitterande industri = Chromium emitting industry 1979 Svenska
635 Effekter av tungmetallförorening på nedbrytningsprocesser i skogsmark 5, Avgasbly = Motor-exhaust lead 1979 Svenska
636 Effekter av tungmetallförorening på nedbrytningsprocesser i skogsmark 6, Metaller och svavelsyra = Metals and sulfuric acid 1979 Svenska
637 Genotoxicitet av emissionsprover från motorfordon och korrelation till mängden CO, CO₂, HC och NOx i emissionen Karl-Erik Egebäck 1983 Svenska
638 Undersökning av reglerade och icke reglerade föroreningar vid olika bränsle/motorkombinationer och olika temperaturer Karl-Erik Egebäck 1984 Svenska
639 Specifika föroreningar vid kommunal avloppsrening Gunnar Ekedahl 1986 Svenska
640 EKH - ett västtyskt nyetableringslån 1990 Svenska

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.