Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1020 träffar

Titel Författare År Språk
641 Bibliotekets tryckta tidskrifter 2002 2002 Svenska
642 Enkät om bibliotekets service och arbetsmiljön i biblioteket - en genomgång av svaren Ulla Schriber 2002 Svenska
643 Personalarbete i förändring - en studie av personalarbetet vid livsmedelsverket Carina Strand 1991 Svenska
644 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling - ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket 2005 Svenska
645 Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan 2018-2021 2017-12-18 Svenska
646 Utbildningsmaterial för veterinärstuderande vid ks 58 Uppsala Björn Arenander 2001 Svenska
647 Barns matvanor ur ett sensoriskt och pedagogiskt perspektiv, rapport nr 11/2016 2016-05-31 Okänt
648-649 PC-kost - kodlista (flera utgåvor) Lena Bergström 2000 Svenska
650 Goda råd om mat och hälsa Achraf Daryani cop. 2002 Arabiska
651 Goda råd om mat och hälsa Achraf Daryani cop. 2002 Kurdiska
652 Menybok cop. 1996 Svenska
653 Så märks maten 2000 Svenska
654 Tillsatser i livsmedel - en faktabok 2013 Svenska
655 Ungdomars kunskap om, attityder till och faktiskt beteende avseende mat, hälsa och livsmedelssäkerhet - en kvalitativ undersökning 2001 Svenska
656 Mat för spädbarn - råd och inspiration till föräldrar Åsa Brugård Konde 2005 Svenska
657-658 Svensk zoonosrapport 2006 - förekomst av zoonoser och zoonotiska agens hos människor, livsmedel, foder och djur (flera utgåvor) 2007 Svenska
659 Svensk zoonosrapport 2007 - förekomst av zoonoser och zoonotiska agens hos människor, livsmedel, foder och djur 2008 Svenska
660 Svensk zoonosrapport 2005 - förekomst av zoonoser och zoonotiska agens hos människor, livsmedel, foder och djur 2006 Svenska

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.