Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4760 träffar

Titel Författare År Språk
641 Bergsjö avloppsreningsverk - driftstudier april 1981-mars 1982 Lars Eklund 1985 Svenska
642 Konsekvenser för vattenlevande organismer av vasskörd vintertid i sjön Tåkern Börje Ekstam 1985 Svenska
643 Dammängar, silängar och raningar - norrländska naturvårdsobjekt = Irrigated and naturally flooded hay-meadows in North Sweden : a nature conservancy problem Jan Elveland 1979 Svenska
644 Några effekter av återupptagen slåtter och andra skötselåtgärder på vegetation och djurliv i norrländska våtmarker - Some effects of scything and other management procedures on the plant and animal life of N. Swedish wetlands formerly mown for hay Jan Elveland 1982 Svenska
645 Rikkärr i Norrland - naturvårdsproblem och skötselaspekter = Rich fens in North Sweden : Conservation and management Jan Elveland 1975 Svenska
646 Skötsel av norrländska rikkärr - studier av vegetationsförändringar vid olika skötselåtgärder och annan påverkan = Management of rich fens in North Sweden : studies of various factors influencing the vegetational dynamics Jan Elveland 1978 Svenska
647 Emballageglasindustrin - en förstudie 1980 Svenska
648 Energiförsörjningen 1977-83 1979 Svenska
649 Kemikalier och avlopp vid sjukhus Helene Engberg 1985 Svenska
650 Utvärdering av driftstabilitet vid kommunala avloppsreningsverk Helene Engberg 1985 Svenska
651 Hur påverkar kalkdoserare bottenfaunan? Eva Engblom 1985 Svenska
652 Hur påverkar reningsverk med olika fällningskemikalier bottenfaunan? Eva Engblom 1985 Svenska
653 Större infiltrationsanläggningar och markbäddar - (anläggningar för fler än 25 personer) : en bearbetning av en enkätundersökning ställd till landets kommuner Peter Englöv 1985 Svenska
654 Hälsoeffekter av svaveloxider och partiklar i omgivningsluften Gunilla Eriksson 1983 Svenska
655 Chironomidfaunan i biotestsjön och Forsmarksområdet 1973-81 Lars Eriksson 1985 Svenska
656 Effekter av sjöförsurning på fågelbestånd - Effects of lake acidification on bird populations : en kunskapsöversikt Mats O. G. Eriksson 1983 Svenska
657 Naturvårdsområde - varför inte? - en studie över tillämpningen av 19§ naturvårdslagen Bengt Espeby 1983 Svenska
658 Granskogar med långskägglav i Sverige = - Spruce forests with the lichen Usnea longissima in Sweden : slutrapport från projektet Usnea longissima-granskogar Per-Anders Esseen 1982 Svenska
659 Kanadagåsen i Sverige Eric Fabricius 1983 Svenska
660 Vatten i Sverige Malin Falkenmark 1979 Svenska

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.