Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Medicin 60781 träffar

Titel Författare År Språk
661 Medicinhistoriskt kuriosakabinett - essayer Jan Bondeson 1992 Svenska
662 Face reading in Chinese medicine Lillian. Bridges 2012 Engelska
663 PM praktisk medicin, år 2018 Bok 1 av 2 - terapikompendium i allmänmedicin M Elm 2018 Svenska
664 PM praktisk medicin, år 2019 Bok 2 av 2 - terapikompendium i allmänmedicin M Elm 2019 Svenska
665 PM praktisk medicin, år 2022 - terapikompendium i allmänmedicin 2022 Svenska
666 Läkekonstens historia - en översikt Robin Fåhræus 1944-1950 Svenska
667 Att överbrygga hälsogapen i Sverige genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete - en rapport över pågående forsknings- och utvecklingsarbete vid Folkhälsoinstitutet 1996 Svenska
668-669 Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin (flera utgåvor) 2018 Svenska
670 PM - praktisk medicin år 2012 : terapikompendium i allmänmedicin 2012 Svenska
671 Föreläsningar öfver medicinens historia Ludwig Hermann Friedländer 1843 Svenska
672 Kaos och kunskap - medicinens historia till år 2000 Carl-Magnus Stolt 1997 Svenska
673 Om Sverges endemiska sjukdomar - föredrag, hållet i Skandinaviska naturforskare-mötets allmänna sammankomst den 21 juli 1851 Magnus Huss 1852 Svenska
674 Genväg till statistiken Torsten Aronsson 1995 Svenska
675 Pharmacopoeja Holmiensis galeno-chymica complectens compositiones apprime necessarias, usibus hodiernis destinatas; earumqæ; conficiendi modos 1686 Latin
676 Women's bodies in classical Greek science Lesley Dean-Jones 1994 Engelska
677 Perfekt matsmältning Deepak Chopra 1998 Svenska
678 Utbildningar för förebyggande arbete, friskvård och hälsoupplysning 1988 Svenska
679 Gesundheit und Krankheit im 18. Jahrhundert - Referate der Tagung der Schweizerischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, Bern 1. und 2. Oktober 1993 1995 Tyska
680 Practical statistics for medical research Douglas G. Altman 1991 Engelska

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.