Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4760 träffar

Titel Författare År Språk
681 Fritiden i en kommun - studie av motiv för val av fritids- och friluftsaktiviteter Ken Frankenberg 1980 Svenska
682 Kartläggning av partikelutsläpp och diffus damning med laserteknik - mätprojekt vid Vargön Alloys AB september-oktober 1981 K. Fredriksson 1982 Svenska
683-684 Fritiden i en kommun - beskrivning och analys av invånarnas motiv, intressen och aktiviteter (flera utgåvor) 1980 Svenska
685 Självrening av lakvatten från kompost på sand och mo - Self-purification of leachate from compost on sand and fine sand Gunnar Fryk 1979 Svenska
686 Fältviltet och miljön Bo Frylestam 1981 Svenska
687 Flygbildstolkning och flygspaning som hjälpmedel vid våtmarksinventering för naturvårdsändamål - jämförande metodstudie av myrar i norra Värmland Lars Furuholm 1980 Svenska
688 Födovalet hos fisk i biotestsjön, Forsmark, under åren 1978-83 1984 Svenska
689-690 Förekomst och effekter av persistenta organiska ämnen i miljön - projektområdeskonferens, Wenner-Gren center, Stockholm den 9 mars 1982 (flera utgåvor) 1983 Svenska
691 Företagens FoU-internationalisering och industrins utvecklingsriktning - trender, orsaker, effekter och områden för samhällsinsatser 1990 Svenska
692 Företagsbildningen i tillverknings- och byggnadsindustrin 1965-1977 1979 Svenska
693 Inverkan av avloppsvatten från Borås kommunala avloppsreningsverk, Gässlösaverket, på avgiftningsenzymer i fisklever Lars Förlin 1984 Svenska
694 Förslag angående lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgsområdet - redovisning av uppdrag från regeringen 1986 Svenska
695 Förslag till mottagningsstation för olje- och kemikalieavfall 1975 Svenska
696 Försöksverksamhet med landskapsvård i odlingsbygd - Statens naturvårdsverks rapport till regeringen angående landskapsvårdande åtgärder i odlingslandskapet, 1973-75 1975 Svenska
697 Gammastrålande nuklider i sediment utanför Oskarshamns kärnkraftverk 1982 1984 Svenska
698 Faunavård i stadsmiljö Rune Gerell 1982 Svenska
699 Metoder för inventering av däggdjur på översiktlig nivå - Methods for mammal inventories on regional level Rune Gerell 1983 Svenska
700 Kompletterande vegetationsundersökningar inom naturreservatet Otterön i Tanums kommun, Bohuslän, och ett förslag till skötselplan för området Vilhelm Gillner 1973 Svenska

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.