Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1020 träffar

Titel Författare År Språk
701 Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2015, rapport nr 19/2016 2016-12-08 Okänt
702 Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg - branschriktlinje för god hygienpraxis och för tillämpning av HACCP-principerna enligt förordning (EG) nr 852/2004 Ulla Lantz 2009 Svenska
703 LIVSFS 2016:2 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering 2016-03-15 Okänt
704 Livsmedelsverkets föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering 2015-12-10 Okänt
705 Minskat matsvinn vad kan du göra 2015-12-11 Okänt
706 Närings-och hälsopåståenden i märkning av livsmedel. - en undersökning av hur reglerna följs 2016 Okänt
707 Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2014 2015-07-01 Okänt
708 Riskprofil - Livsmedel som spridningsväg för antibiotikaresistens, 2:a upplagan. Rapport nr 6/2016. 2016-03-17 Okänt
709 SRSA: sektorsövergripande risk och sårbarhetsanalys En metodutveckling med utgångspunkt i livsmedelskedjan 2015-04-14 Svenska
710 Bra livsmedelsval under graviditet - baserat på Nordiska näringsrekommendationer 2012, rapport nr 13/2016 2016-07-06 Okänt
711 Drycker - analys av näringsämnen, rapport nr 20 2015 2015-12-14 Okänt
712 Förteckning över Livsmedelsverkets gällande föreskrifter och allmänna råd den 1 januari 2015 2015-03-04 Svenska
713 LIVSFS 2016:1 Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion 2016-03-15 Okänt
714 LIVSFS 2016:3 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak 2016-04-04 Okänt
715 LIVSFS 2016:5 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien 2016-06-01 Okänt
716 Proficiency Testing Food Microbiology, January 2017 2017-04-27 Engelska
717 Protein - hur mycket är lagom 2016-02-22 Okänt
718 Rapport om Sverigese kontroll i livsmedelskedjan 2015 2016-06-30 Okänt
719 Uppdrag till Livsmedelsverket att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin 2017-02-22T11:15:43+01:00 Svenska
720 Evaluation of the Nordic Nutrition Recommendations 2012. Rapport nr 5/2016. 2016-07-05 Okänt

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.