Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Medicin 60781 träffar

Titel Författare År Språk
721 Grundläggande ortopedisk medicin, Axel, nacke, thorax Bernt Ersson 2009 Svenska
722 Den beprövade erfarenheten - medicinsk idéhistoria och läkekonst i Boråsbygden 1780-1900 Carl-Magnus Stolt 1994 Svenska
723 Hälsopsykologi - en introduktion Sven Ingmar Andersson 2002 Svenska
724 La risāla al-Hārūniyya de Masīḥ B. Ḥakam al-Dimašqī - médecin Masīḥ ibn Ḥakam al-Dimashqī 2002 Franska
725 Kitāb al-shukūk lil-Rāzī - ʻalá kalām fāḍil al-aṭibbāʼ Jālīnūs fī al-kutub allatī nusibat ilayh Rhazes 2005 Arabiska
726 The practice of Chinese medicine - the treatment of diseases with acupuncture and Chinese herbs Giovanni. Maciocia 2008 Engelska
727 Skapar vården ohälsa? - allmänmedicinska reflektioner 2009 Svenska
728 Health promotion - philosophy, prejudice and practice David Seedhouse cop. 2004 Engelska
729 The rational clinical examination - evidence-based clinical diagnosis c2009 Engelska
730 The Tibetan book of health - Sowa Rigpa, the science of healing Nida Chenagtsang 2018 Engelska
731 Zhongguo yixue shi Bangxian Chen 1937 Kinesiska
732 La novele cirurgerie 1990 Engelska
733 Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård 2013 Svenska
734 The Middle English translation of Guy de Chauliac's Treatise on "apostemes" - book II of The great surgery Guy de Chauliac 1988-1989 Engelska
735 The science of woman - gynaecology and gender in England, 1800-1929 Ornella Moscucci 1990 Engelska
736 American medicine and statistical thinking, 1800-1860 James H. Cassedy 1984 Engelska
737 Bodies politic - disease, death and doctors in Britain, 1650-1900 Roy Porter 2001 Engelska
738 Internmedicin 1996 Svenska
739 Att börja forska - inom medicin, bio- och vårdvetenskap Jonas Ludvigsson 2015 Svenska
740 Evidence-based clinical chinese medicine - volume 8 - alzheimers disease Mei (guangdong Provincial Hospital Of Chinese Medicin Feng 2018 Engelska

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.