Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4760 träffar

Titel Författare År Språk
721-722 Grus, sand och krossberg - produktion och tillgångar 2002 (flera utgåvor) 2008 Svenska
723-725 Grus, sand och krossberg - produktion och tillgångar 2003 = Aggregates : production and resources 2003 (flera utgåvor) 2007 Flerspråkigt verk
726 Grus, sand och krossberg 2009 - aggregates 2010 Svenska
727 Grusutredningen -74 - delrapport : översikt av grustillgångarna och grusförsörjningssituationen i länen och de största tätortsregionerna 1978 Svenska
728 Grusutredningen -74 - översiktlig inventering av sand- och grusförekomster : försöksverksamhet Grusutredningen 1976 Svenska
729 Gränslös konkurrens - en studie av tre internationella företagsmiljöer 1988 Svenska
730 Gränsvärden för vibrationer och stötar 1976 Svenska
731 Guld - marknad, priser, produktion etc 1986 Svenska
732 Rapport från ett internationellt symposium om täktmaterial, 21-25 maj 1984 i Frankrike Per Gullbring 1984 Svenska
733 Gummivaruindustri - lågprisimport av däck 1980 Svenska
734 Naturreservatet Gåeryds rasbranter Anders Gustafsson 1975 Svenska
735 The concentration of some heavy metals in the biotest basin and in the coastal waters of Forsmark nuclear power plant during the period 1977-1982 - a survey Ingemar Gustavsson 1982 Engelska
736 Sampling and analysis of trace metals in natural waters - a manual Ingemar Gustavsson 1982 Engelska
737 Tungmetaller i vattenburen partikulär substans i Rönnskärsområdet Ingemar Gustavsson 1978 Svenska
738 Asbestfibrer i dricksvatten - litteratursammanställning och pilotundersökning av svenska dricksvatten = Asbestos in drinking water : literature review and pilot study of Swedish drinking waters Gunnar Guzikowski 1981 Svenska
739 Elektroforetisk kartläggning av genetiska skillnader mellan och inom kronviltraser - underlag för bedömning av skyddsvärdet hos den svenska nominatrasen (Cervus elaphus elaphus L.) = Allozyme differentiation within and between European subspecies of red deer and the management of red deer genetic resources in Sweden : slutrapport Ulf Gyllensten 1982 Svenska
740 Gödning av havsområden kring Sverige - en kunskapsöversikt = Eutrophication in marine waters surrounding Sweden : a review 1984 Svenska

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.