Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1020 träffar

Titel Författare År Språk
741 LIVSFS 2016:12 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel 2016-06-22 Okänt
742 LIVSFS 2017:1 Livsmedelsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung 2017-06-20 Svenska
743 Proficiency Testing. Drinking Water Microbiology, March 2017 2017-06-01 Engelska
744 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 2015-09-01 Okänt
745 Vad är nyttiga och onyttiga kolhydrater 2016-02-22 Okänt
746 Vad är nyttigt och onyttigt fett 2016-02-22 Okänt
747 Fem sätt för mindre matsvinn i storkök 2015-12-11 Okänt
748 Find your way to eat greener, not too much and be active 2015-04-27 Svenska
749 Försäljning av små mängder primärprodukter - uppdaterad 2016 2016-11-30 Okänt
750 Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2014 2015-11-11 Okänt
751 LIVSFS 2015:1 (H 128) Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol 2015-01-30 Svenska
752 LIVSFS 2016:13, Livsmedelsverkets föreskrifter om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel 2016-11-02 Okänt
753 Risken att bli magsjuk av dricksvatten - en svensk kohortstudie, rapport nr 15/2016 2016-06-07 Okänt
754 Vägledning till kontrollmyndighet - Radioaktiva ämnen i dricksvatten 2016-10-10 Okänt
755 Förekomst av sjukdomsframkallande bakterier i opastöriserad mjölk, rapport nr 12/2016 2016-05-24 Okänt
756 Grönsaker, svamp och frukt - analys av näringsämnen 2016-02-17 Okänt
757 Guide till målen för livsmedelskontrollen 2015-02-03 Svenska
758 Litteraturstudie av miljöpåverkan från konventionellt och ekologiskt producerade livsmedel 2016-06-22 Okänt
759 LIVSFS 2016:4 Livsmedelsverkets föreskrifter om upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1993:15) om erukasyra i oljor och fetter 2016-05-02 Okänt
760 LIVSFS 2016:6 Livsmedelsverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (SLVFS 1994:50) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring avsedda för export till land utanför den Europeiska unionen 2016-06-09 Okänt

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.