Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1020 träffar

Titel Författare År Språk
761 Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2016 2017-06-26 Svenska
762 Rådgivning för minskat matsvinn 2015-12-11 Okänt
763 Samordnade kontrollprojekt 2016 - Vitamin D i kosttillskott, rapport nr 21/2016 2016-12-21 Okänt
764 Socioekonomiska skillnader i matvanor i Sverige, rapport nr 9/2016 2016-04-20 Okänt
765 Kontroll av främmande ämnen i livsmedel 2012-2013 2015-11-09 Okänt
766 Kontroll av restsubstanser i levande djur och animaliska livsmedel - Resultat 2014 2015-09-10 Okänt
767 Livsmedelskontroll - vårt uppdrag 2015-02-03 Svenska
768 Livsmedelskontroll vårt uppdrag 2015-09-07 Okänt
769 Protein - hur mycket är lagom 2015-06-16 Okänt
770 Samordnade kontrollprojekt 2015. Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - kontroll av PAH i traditionellt direktrökta livsmedel. Rapport nr 1/2016. 2016-01-20 Okänt
771 Utvärdering av Livsmedelsverkets samordnade kontrollprojekt 2015, rapport nr 14/2016 2016-08-26 Okänt
772 LIVSFS 2016:10 Livsmedelsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring 2016-06-09 Okänt
773 LIVSFS 2016:11 Livsmedelsverkets föreskrifter om kompletta kostersättningar för viktkontroll 2016-06-09 Okänt
774 LIVSFS 2016:7 Livsmedelsverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (SLVFS 2000:14) om livsmedel för särskilda näringsändamål 2016-06-09 Okänt
775 LIVSFS 2016:8 Livsmedelsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (SLVFS 2000:15) om livsmedel för speciella medicinska ändamål 2016-06-09 Okänt
776 LIVSFS 2016:9 Livsmedelsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (SLVFS 1997:27) om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn 2016-06-09 Okänt
777 Matvanor hos elever i årskurs 5 Rapport från Livsmedelsverkets studie 2014 2015-05-06 Svenska
778 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2017-2020. Del 2 - Genomförande, mål och prioriteringar 2016-12-20 Okänt
779 Stoppa matsvinnet 2015-05-07 Svenska
780 Vad är nyttiga och onyttiga kolhydrater 2015-06-17 Okänt

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.