Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4760 träffar

Titel Författare År Språk
761 Svarsbenägenheten i frågeundersökningar - en metodstudie rörande känsliga frågor, anonymitetsskydd och belöningar i postenkäter Björn Hibell 1982 Svenska
762 Himmerfjärdsverket 1982-9999 Svenska
763 Himmerfjärdsverket, Dokumentation av anläggningsdata 1982 Svenska
764 Himmerfjärdsverket, Intensivundersökning 18-22 januari 1982 : basprogrammet 1984 Okänt
765 Himmerfjärdsverket, Intensivundersökning 18-22 januari 1982 : mikrobiologi från hygienisk synpunkt 1985 Svenska
766 Behovet av företagsservice D. 1, Metodstudie Dan Hjalmarsson 1980 Svenska
767 Behovet av företagsservice D. 2, En empirisk studie Dan Hjalmarsson 1980 Svenska
768 Botilstorps äng - inventering av ett domänreservat i Jönköpings län Klas B. Hjelm 1973 Svenska
769 Naturum - en vägledning Anne von Hofsten 1980 Svenska
770 "Äntligen har någon frågat" - intervjuer med åldersdementa i Luleå kommun Gun-Marie Holmström 1987 Svenska
771 Slambehandling vid kommunala avloppsreningsverk Hans Holmström 1985 Svenska
772 Mikroämnen i dagvatten - Microsubstances in urban storm water Birgitta Horkeby 1977 Svenska
773 Invandrarnas möte med svensk sjukvård - en litteraturgenomgång Judit Horvath-Lindberg 1983 Svenska
774 Kemiska egenskaper hos hushållsavfall, slam och kompost - Chemical characteristics of household waste, sludge and cured compost Gunnar Hovsenius 1979 Svenska
775 Luktproblem vid kompostering - orsaker och åtgärder vid Borlänge avfallsverk = Odour investigations at the composting plant at Borlänge Gunnar Hovsenius 1984 Svenska
776 Miljöpåverkan från komposteringsanläggningen i Laxå Gunnar Hovsenius 1979 Svenska
777 Driftstudie av UKAB:s avfallsvärmeverk i Uppsala - (sammandrag av huvudrapporten DRAV nr 13) Jan Hult 1984 Svenska
778 Energi ur avfall - avsättning, teknik och ekonomi : (sammandrag av huvudrapporten DRAV nr 16) Jan Hult 1985 Svenska
779 Användning av kalk för fosforreduktion och alkalitetshöjning vid kommunala avloppsreningsverk Bengt Hultman 1985 Svenska
780 Utvärdering av olika driftsätt vid biologisk-kemisk rening av kommunalt avloppsvatten Bengt Hultman 1987 Svenska

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.