Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: läkarebok 83 träffar

Titel Författare År Språk
61 Anatomisk atlas - bilaga till Läkarebok : 165 avbildningar Henrik Berg 1920 Svenska
62 Praktisk läkarebok för svenska hem - Utarb. med ledning af de mest populära och tillförlitliga in- och utländska auktoriteter på såväl den hygiena vetenskapens som naturläkekonstens områden. Med talr. illustr. Inre titel: Människokroopens byggnad och förrättningar Emil Elias Kristian Mitander 1899-1901 Svenska
63-64 Praktisk läkarebok för svenska hem (flera utgåvor) Emil Mitander 1925 Svenska
65 Praktisk läkarebok för svenska hem 1:a-32:a hft - Med talrika illustr Emil Mitander 1901 Svenska
66-67 Praktisk läkarebok för svenska hem, Hälsovård (flera utgåvor) Emil Mitander 1920 Svenska
68 Praktisk läkarebok för svenska hem, Människokroppens byggnad och förrättningar Emil Mitander 1906 Svenska
69 Praktisk läkarebok för svenska hem, Sjukvård Emil Mitander 1907 Svenska
70 Illustrationer till Läkarebok av Henrik Berg - 116 avbildningar över yttre och inre organ Henrik Berg 1925 Svenska
71 Anatomiska planscher till Lagerholm Hemmets läkarebok Julius Lagerholm Svenska
72-73 Hemmets läkarebok efter modern facklitteratur sammanställd - Granskningsnämnd: Fredrik Berg, Israel Holmgren, Torsten Skoog, Bo Bäfverstedt, Sam. Clason, Erik Sköld, Gunnar Wiberg, Kurt Kaijser samt hakon Sjögren. Med 216 bilder och tabeller samt 8 anatomiska flerfärgsplanscher (flera utgåvor) Arne Tallberg 1949 Svenska
74 Een nyttigh läkere book ther vthinnen man finner rådh, hielp och läkedom til allehanda menniskiornes siwkdomar bådhe inwertes och uthwertes. Serdeles ock een vnderwisning och rättelse, huru swaghe och siwklighe quinnor sigh vthi alla förefallende siwkdomar hielpa kunna. Item emoot the kranckheter som små spädh barn lätteligha henda kunna. Item een vnderwisning och ingång til chirurgiam. Tillsamman draghen genom migh Benedictum Olaui s. medicinæ doctorem. Benedictus Olai 1578 Svenska
75-76 Een nyttigh läkere book ther vthinnen man finner rådh, hielp och läkedom til allehanda menniskiornes siwkdomar bådhe inwertes och uthwertes. Serdeles ock een vnderwisning och rättelse, huru swaghe och siwklighe quinnor sigh vthi alla förefallende siwkdomar hielpa kunna. Item emoot the kranckheter som små spädh barn lätteligha henda kunna. Item een vnderwisning och ingång til chirurgiam. Tillsamman draghen genom migh Benedictum Olaui s. medicinæ doctorem (flera utgåvor) Benedictus Olai 1578 Svenska
77 Läkare-bok för landtmannen, författad af Arvid Faxé ... Carlskrona, tryckt uti kongl. am:ts tryckeriet, 1792 Arvid Faxe 1792 Svenska
78 Illustrerad läkarebok för hemmet av fackbildade på olika områden 1913 Svenska
79 Hvad hvarje kvinna bör veta - en oumbärlig rådgifvare och läkarebok för flickor, hustrur och mödrar Oskar Heinrich Dumrath 1909-1910 Svenska
80 Hälsan - folkets läkarebok : råd och anvisningar att säkert och billigt bota gikt 1912 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.