Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Abraham Zacharias Pettersson 72 träffar

Titel Författare År Språk
61 Vid fröken Elis. M. von Troils jordfästning i Jacobs kyrka d. 21 febr. 1842 Abraham Zacharias Pettersson 1842 Svenska
62 Vid konungens troman förste expeditions-sekreteraren ... herr Pär Ulmgrens jordfästning i Storkyrkan den 13 juni 1846 Abraham Zacharias Pettersson 1847 Svenska
63 Vid f. d. krono-faktoren hr G. A. Utterbecks jordfästning i S:t Jacobs grafchor, den 8:de junii 1832 Abraham Zacharias Pettersson 1832 Svenska
64 Minnes-ord vid konungens troman, commerce-rådet, juris utriusque doctorn och riddaren af k. Nordstjerne-orden Olof Zenii jordfästning i S:t Jacobs grafchor d. 30 jan. 1836 Abraham Zacharias Pettersson 1836 Svenska
65 Vid Justus Östermans jordfästning i Jacobs kyrka den 27 augusti 1838 Abraham Zacharias Pettersson 1838 Svenska
66 Theses, quas, jussu & adsensu max venerandi consistorii ecclesiastici Lundensis, pro munere rectoris obtinendo, bonorum judicio permittit Abrah. Z. Pettersson ... respondente Daniele Aurelius, Calmariensi. Die XXIII martii MDCCCXVI Abraham Zacharias Pettersson 1816 Latin
67 Dissertatio, de radicibus æquationum per series finitas eruendis, quam consent. ampl. fac. phil. Lund. modeste exhibent Carl A. Agardh ... et Abraham Z. Pettersson; Blekingus. In academia Carolina d. XXVII Maji MDCCCIX Carl Adolph Agardh 1809 Latin
68 Vid konungens troman medicinal-rådet, professorn, riddaren af kongl. nordstjerne- och Wasa-orden... medicinæ doctorn och chirurgiæ magistern välborne herr E. C. Trafvenfelts jordfästning i Jacobs kyrka den 27 jan. 1835 Abraham Zacharias Pettersson 1835 Svenska
69 Vid f. d. direktören öfver tackjernsblåsningen och stångjernssmidet i riket, ledamoten af Kongl. Vetenskaps-akademien, riddaren af kongl. maj:ts Nordstjerne-orden, välborne herr Carl David af Uhr's jordfästning den 28 mars 1849 Abraham Zacharias Pettersson 1849 Svenska
70 Vid comministern i S:t Jacob och Johannis mag. E. Carlstrands kära makas Sophia W. Söderlunds jordfästning i S:t Jacobs grafchor d. 12 jan. 1832 af församlingens kyrkoherde Abraham Zacharias Pettersson 1832 Svenska
71 Vid brukspatronen och grosshandlaren, herr Johan August Pauli's jordfästning i Storkyrkan, den 6 october 1847 Abraham Zacharias Pettersson 1847 Svenska
72 De etymologia linguae Graecae dissertatio, quam ... præside Matth. Norberg ... pro laurea modeste permittit Abraham Zacharias Pettersson, blekingus, in lyceo Carol. d. XXVII maji MDCCCXI P. IV Matthias Norberg 1811 Latin

Förra sidan 1 2 3 4

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.