Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 297 träffar

Titel Författare År Språk
61 Capitalisation, efficiency and the demand for local public services Robert Boije 1997 Engelska
62 Säkra rön och påliteliga medel til wälmågo och förmögenhet, eller Den igenom många års egna försök förfarna swenska landthushållaren, uti hwilken tilkänna gifwes det förnämsta som en landtman bör weta och förstå, til en indrägtig landthushållnings inrättande och wårdande: besynnerligen en nog gagnande fåreskötsel, som ej allenast gifwer ren och fin ull, utan aldeles bewarar fåren för skadeliga siukdomar, och hämmar den förderfweliga fåre-döden: med mycket annat som härtil dags warit allmänheten obekant. Framgifwen af Carl Gustaf Boije, och til trycket befordrad af riksens högloflige ständers manufactur-contoir. Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing, 1756 Carl Gustaf Boije 1756 Svenska
63 Försvars-skrifter af revisions-secretearen frihere Ludvig Boije emot öfver-directeuren C.A. Grevesmöhlen, i anledning af den sednares smädeskrifter. =Stockholm. 1-6. 1815.= Del 2, Andra häftet. Stockholm, 1815. Tryckte hos Fr. Cederborgh & comp. 02 , 50 s Johan Ludvig Boije 1815 Okänt
64 Försvars-skrifter af revisions-secretearen frihere Ludvig Boije emot öfver-directeuren C.A. Grevesmöhlen, i anledning af den sednares smädeskrifter. =Stockholm. 1-6. 1815.= Del 3, Tredje häftet. Stockholm, tryckta hos Olof Grahn, 1815. 02 , 34 s Johan Ludvig Boije 1815 Okänt
65 Försvars-skrifter af revisions-secretearen frihere Ludvig Boije emot öfver-directeuren C.A. Grevesmöhlen, i anledning af den sednares smädeskrifter. =Stockholm. 1-6. 1815.= Del 4, Fjerde häftet. Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1815. 02 , 44 s.; 1 rättelsebl Johan Ludvig Boije 1815 Okänt
66 Försvars-skrifter af revisions-secretearen frihere Ludvig Boije emot öfver-directeuren C.A. Grevesmöhlen, i anledning af den sednares smädeskrifter. =Stockholm. 1-6. 1815.= Del 5, Femte häftet. Stockholm, tryckta hos Olof Grahn, 1815. 02 , 32 s. =(s. 31/32 blank) Johan Ludvig Boije 1815 Okänt
67 Den inlaga hr Grevesmöhlen till domstolen afgifvit, i målet, icke emot mig, utan emellan honom och hr Lindeberg, och som hr Grevesmöhlen dessa dagar från trycket utgifvit, under namn af Brännspegeln, är uppfylld af grofva smädelser emot - mig. ... =(Text.)=/(Ludv. Boije.) (Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
68 Berättelse om den för publici räkning på Ottavalla skatte-rusthåld, i Biörneborgs lähn, Öfre-Satagunda Öfredels härad och Mässuby sockn, anlagde och inrättade linne- garns spinne-schola, hwilken inrättning warit underteknad såsom syszloman - ombetrodd./(H.H. Boije.) Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, 1766 Hans Henrik Boije 1766 Svenska
69 Stämnings-memorial. =(Rubr.)=/(Ludvig Boije.) (Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
70 Ingen av oss lever för sig själv - herrnhutismens uppkomst, framfart och verkan i världen Mike Boije 2016 Svenska
71 Doctrina miscellanea Rolf Boije 1924 Svenska
72 Framstående fotografier i våra dagar - (med anledning af en serie porträtt i "Die Woche" 1902-1904) Rolf Boije 1904 Svenska
73 Kritiker Rolf Boije 1905-1906 Svenska
74 Lakrom, legymer med kräftor, kräftor, ål, kyckling, fågel, grönsaker, champagne, dadlar, drufvor, madel och nötter, meloner 1917 Rolf Boije 1920 Svenska
75 Mitt diversekonto - poesier Rolf Boije 1904 Svenska
76 Ett par ord om Felix Mendelssohn Bartholdy med specielt hänseende till violin-concerten, marschen ur Athalie och ouverturen till Midsommarnattsdrömmen Rolf Boije 1908 Svenska
77 Poesier och sport Rolf Boije 1926 Svenska
78 Resan till Hangö eller Frieriet - Villa L-n Rolf Boije 1904 Svenska
79 Rim på julklappar och vid högtidliga tillfällen, namnsdagar och födelsedagar Rolf Boije 1902-1903 Svenska
80 Sport Rolf Boije 1924 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.