Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Michael Bellman 650 träffar

Titel Författare År Språk
61 Blandade dikter - ett urval Carl Michael Bellman 1933 Svenska
62 Blåsen nu alla - 44 visor Carl Michael Bellman 1977 Svenska
63 Bref til konglig secreteraren S öfver konungens bortresa, af Bellman. Upsala, tryckt hos Joh. Fred. Edman, kongl. acad. boktryckare. 1794 Carl Michael Bellman 1794 Svenska
64 Brev till Tjälvesta Carl Michael Bellman 1933 Svenska
65 Brev till Tjälvesta, Anmärkningar Carl Michael Bellman 1933 Svenska
66 Bröllopsskrifter Carl Michael Bellman 1959 Svenska
67 Caffehuset Carl Michael Bellman s.l Svenska
68 Canon på drottnings höga namsdag, sungen af en svensk besättning på Ulricksdahls redd Carl Michael Bellman 1788 Svenska
69 Carl Michael Bellman Carl Michael Bellman 1962 Svenska
70-71 Carl Michael Bellman (flera utgåvor) Carl Michael Bellman cop. 1988 Tyska
72 Carl Michael Bellman Bd 1, Fredmans Episteln : "Von Liebeslust und Qual und dem vollen Pokal" Carl Michael Bellman 1998 Tyska
73 Carl Michael Bellman Bd 2, Fredmans Gesänge : "Venus meine Herzmonarchin, Bacchus Kehlenfürst!" Carl Michael Bellman 1998 Tyska
74 Carl Michael Bellman Bd 3, Religiöse Dichtung : "Komm, Kind der Erde!" Carl Michael Bellman 1998 Tyska
75 Carl Michael Bellman, genius of the Swedish rococo - seventeen songs Carl Michael Bellman 1965 Engelska
76 "Carl Michael Bellman und das Stockholm seiner Zeit" - Liedprogramm : Peter Ekberg Pelz und Yggdrasil-Streichquartett Carl Michael Bellman 1995 Tyska
77-78 Carl Michael Bellmans Levernesbeskrivning (flera utgåvor) Carl Michael Bellman 1978 Svenska
79 Carl Michael Bellmans samlade skrifter Del 1-5 Carl Michael Bellman 1836-1838 Svenska
80 Carl Michael Bellmans skrifter - standardupplaga Carl Michael Bellman 1921-2002 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.