Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Christer Topelius 145 träffar

Titel Författare År Språk
61 Red Tops toppar - ett urval kåserier Lennart Nyblom 1995 Svenska
62 Pekoral och bombasmer 1969 Svenska
63 På svenskt pass - svenska resenärer i främmande land 1566-1846 1958 Svenska
64 Skrock och svart magi 1995 Svenska
65 Skägg & mustascher 1969 Svenska
66-67 Engelbrekt Engelbrektsson (flera utgåvor) Carl Georg Starbäck 1971 Svenska
68 Engelbrekt Engelbrektsson 1 Carl Georg Starbäck 1964 Svenska
69 Engelbrekt Engelbrektsson 2 Carl Georg Starbäck 1965 Svenska
70 Engelbrekt Engelbrektsson D. 1 Carl Georg Starbäck 1971 Svenska
71 Engelbrekt Engelbrektsson D. 2 Carl Georg Starbäck 1971 Svenska
72 Guldhalsbandet Carl Georg Starbäck 1963 Svenska
73 Det svenska hemmet - en litterär antologi 1959 Svenska
74 Den svenska idyllen - en litterär antologi 1961 Svenska
75-77 Tacksamhetens ord (flera utgåvor) 1978 Svenska
78 Tacksamhetes ord 1963 Svenska
79 Te dä språk ja älsker - rimmerier och raljerier på östgötamål : en antologi 1994 Svenska
80 Dagar och namn Andreas Theve 1986 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.