Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Claes Lund 995 träffar

Titel Författare År Språk
61 Guide to Kulturen, Lund and Östarp, Drotten Archaeological Museum, the Tegnér Museum, Borgeby Castle and Bosjökloster Mill Claes Wahlöö 2003 Engelska
62 Uppsatser 1964 Svenska
63 En berättelse om Vätös småbåtsbyggerier Claes Lund 2013? Svenska
64 Bilder då och nu - en fotografisk tidsresa i Vätö socken Claes Lund 2015 Svenska
65 Bilder då och nu Del 2 - en fotografisk tidsresa i Vätö socken Claes Lund 2016 Svenska
66 Historien om Vätös stenhuggerier - en kort men intensiv tidsperiod på en ö i Roslagen Claes Lund 2012 Svenska
67 Svart på vitt - händelser och personer från Vätö Claes Lund 2014 Svenska
68 En academisk lårdoms-öfning om trän och buskar i allmänhet ... Clas Blechert Trozelius 1781 Svenska
69 Afhandling om lands-vägar ... Clas Blechert Trozelius 1766 Svenska
70 Afhandling, om skånska biskötslen ... Clas Blechert Trozelius 1759-1766 Svenska
71 Afhandling om sädens rätta förvaring ... Clas Blechert Trozelius 1778 Svenska
72 Beskrifning på en brukbar och fördelaktig hackelse machine utgifven ... vid Kongl. Carolinska academien till allmänt ompröfvande d. 18. maji 1776 f.m Clas Blechert Trozelius 1776 Svenska
73 En hushållares upmärksamhet vid växt-riket - med ho̊ga vederbo̊randes tilstånd Clas Blechert Trozelius 1760 Svenska
74 Landtmanna genväg till frukt-trän ... Clas Blechert Trozelius 1780 Svenska
75 Den nya och förbättrade skånska sädes-harpan ... Clas Blechert Trozelius 1778 Svenska
76 Tanckar om crono-bränneri inrättning ... Clas Blechert Trozelius 1776 Svenska
77 Tankar om gammal åker och gammal äng ... Clas Blechert Trozelius 1763 Svenska
78 Tankar om stängsel ... Clas Blechert Trozelius 1761 Svenska
79 Tankar om såcker och sirup af inhemska växter ... Clas Blechert Trozelius 1771 Svenska
80 Tankar om vetenskapernas tjenst-verk vid åkerbruket ... Clas Blechert Trozelius 1763-1764 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.