Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Elias Fries 641 träffar

Titel Författare År Språk
61 Observationes criticæ plantas Suecicas illustrantes, quarum decadem primam ... præside Elia Fries ... pro gradu philosophico publico examini modeste subjicit auctor Canutus Johannes Lönnroth Sud. Ner. stip. Thun. In audit. Botan. d. III Jun. MDCCCLIV. H. P. M. S Elias Fries 1854 Latin
62 Plantarum vascularium in regione Mæleri orientali-boeati sponte crescentium synopsis, quam ... præside Elia Fries ... pro gradu philosophico p.p. Magnus Vilhelm Kalén Ostrogothus in audit. Gustav. die XIII Jun. MDCCCXLVIII h. p. m. s., II Elias Fries 1848 Latin
63 Plantarum vascularium in regione Mæleri orientali-boeati sponte crescentium synopsis, quam ... præside Elia Fries ... pro gradu philosophico p.p. auctor Carolus Johannes Lindeberg ... in audit. Gustav. die XIII Jun. MDCCCXLVIII ... I Elias Fries 1848 Latin
64 Plantæ Cotyledoneæ paroeciae Roslagiae Bro, quarum enumerationem venia ampliss. fac. philosoph. Ups. præside mag. Elia Fries ... p. p. auctor Johannes Aug. Schagerström Roslago-Uplandus. stip, Nessel. in audit. Gustaviano die IV Dec. MDCCCXXXIX. H. p. m. s., Pars prior Elias Fries 1839 Latin
65 Plantæ vasculares circa Quickjock Lapponiæ Lulensis, quarum enumerationem venia ampliss. facult. philosoph. Upsal. præside mag. Elia Fries ... p. p. auctor Nicol. Johannes Anderson Ostrogothus. stip. reg. in audit. Gustav. pridie idus Jun. MDCCCXLIV. H. p. m. s., Pars prior Elias Fries 1844 Latin
66 Plantæ vasculares circa Quickjock Lapponiæ Lulensis, quarum enumerationem venia ampliss. facult. philosoph. Upsal. præside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. auctor Nicol. Johannes Anderson Ostrogothus. stip. Hellvik. in audit. Gustav. d. tomrum Maji MDCCCXLV. H. p. m. s., Pars posterior Elias Fries 1845 Latin
67 Prolegomena ad topographiam stirpium Scanensium, quae ... præside Elia Fries ... p. p. Carolus Fabian Norling Ostrogoth. In audit. Gustav. d. XXIII Nov. MDCCCXXXVI. H. P. M. S Elias Fries 1836 Latin
68 Ruborum Sueciae dispositio monographico-critica quam ... p. p. Johannes P. Arrhenius phil. cand. stip. Palmaer. et Hjalmar Jos. Holmgren Ostrogothi. In audit. Gustaviano die III Dec. MDCCCXXXIX. H. a. m. s., IV Elias Fries 1839 Latin
69 Ruborum Sueciae dispositio monographico-critica quam ... p. p. Johannes P. Arrhenius phil. cand. stip. Palmaer. et Carolus J. Lindeberg Smolandus. In audit. Gustaviano die XXX Nov. MDCCCXXXIX. H. a. m. s., III Elias Fries 1839 Latin
70 Ruborum Sueciae dispositio monographico-critica quam venia ampliss. facult. philosoph. praeside Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. auctor Johannes P. Arrhenius Ostrogothus. stip. Palmaer. In audit. Gustaviano die. XXVI Oct. MDCCCXXXIX. H. a. m. s., I Elias Fries 1839 Latin
71 Skandinaviska natur-myther jemnförda med grekernas. Afhandling som med vidtberömda filos. fakult. tillstånd under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden författad och utgifven af Henrik Gustaf Hultman v. d. m., af Smålands landskap. Thun. stip. kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska auditorium den 11 juni 1842 p. v. t. e. m Elias Fries 1842 Svenska
72 Symbolæ ad floram Daliæ. Dissertatio quam ... præside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophica p.p. auctor Laurentius M. Larsson ... in Audit. Gustav. die Jun. X MDCCCLI Elias Fries 1851 Latin
73 Synopsis fungorum hydnaceorum in Svecia nascentium. Cujus partem primam hydna pileata sistentem ... præside mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. auctor Matthias Adolphus Lindblad, Suderm. Neric., stip. Stjernecr. In auditorio Gustaviano minori die XIV Decembris MDCCCLIII. H. P. M. S Elias Fries 1853 Latin
74 Synopsis generis lentinorum, quam, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Johannes Sieurin Gothoburgensis. In audit. Gustav. d. x Junii MDCCCXXXVI. H. p. m. s Elias Fries 1836 Latin
75 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam I, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... p. p. Jacobus Guilielmus Lagerstedt Suderm. Nericius. stip. Palmberg. In audit. Gustav. d. XXI Oct. MDCCCXXXV. H. a. m. s Elias Fries 1835 Latin
76 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam II, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... p. p. Albertus Julius Björck Uplandus. stip. Hyltingianus. In audit. Gustav. d. XXI Oct. MDCCCXXXV. H. p. m. s Elias Fries 1835 Latin
77 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam III, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... p. p. Johannes Adolphus Liljeblad Ostrogothus. stip. Sparfelt. In audit. Gustav. d. XXVIII Oct. MDCCCXXXV. H. a. m. s Elias Fries 1835 Latin
78 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam IV, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... p. p. Petrus Gustavus Sundberg Uplandus. In audit. Gustav. d. XXVIII Oct. MDCCCXXXV. H. p. m. s Elias Fries 1835 Latin
79 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam IX, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... p. p. Guilielmus Mauritz Bergmanson Vestrogoth. In audit. Gustav. d. XXVIII Nov. MDCCCXXXV. H. p. m. s Elias Fries 1835 Latin
80 Topographia stirpium Scanensium, cujus particulam V, venia ampliss. fac. philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... p. p. Carolus Johannes Hjorth Holmiensis. In audit. Gustav. d. IV Nov. MDCCCXXXV. H. a. m. s Elias Fries 1835 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.